През шест от лицензираните инвестиционни посредници в страната са минали над 4/5 от сделките на Основния пазар BSE за второто тримесечие на годината.

Данни от тримесечния бюлетин на Българска фондова борса сочат, че лидер по брой трансакции е Карол, като неговите клиенти са сключили 9 154 сделки за периода.

Следват Елана Трейдинг и БенчМарк Финанс, откъдето са осъществени 5 452 и 2 437 сделки (при двойно отчитане), както и Първа Финансова Брокерска Къща с 1 966 сделки.

Над 1 000 са трансакциите за периода от 1 април до 30 юни за още два посредника – Реал Финанс (1 103) и АБВ Инвестиции (1 032).

Справка на Darik Business Review показва, че през второто тримесечие на 2023 г. сделки са сключили 34 инвестиционни посредника.

Все повече от покупко-продажбите обаче се осъществяват през водещите играчи на пазара, тъй като 20 от посредниците имат по по-малко от 100 сделки през второто тримесечие на годината.

Нещо повече – 11 от тях имат по 10 или по-малко трансакции. Всички те са с оборот от под 10 000 лева за периода, като два от посредниците завършват тримесечието със съответно 10 и 20 лева оборот. 

Общо седем са инвестиционните посредници с оборот за повече от 10 млн. лв., сочат изнесените данни. Елана Трейдинг оглавява подреждането със сделки за 64.7 млн. лв. Следват АБВ Инвестиции и Реал Финанс, откъдето са прехвърлени книжа за респективно 41 и 37 млн. лв.

Четвъртата позиция се заема от Първа Финансова Брокерска къща с 33 млн. лева, а в топ 7 са още Карол (18 млн. лв.), БенчМарк Финанс (14 млн. лв.) и Юробанк България (10 млн. лв.).