Обратното изкупуване на собствени акции, както и покупките от ръководни кадри, винаги са следени отблизо от инвеститорите на капиталовите пазари.

Обикновено те подсказват, че мениджмънтът смята настоящата стойност на книжата за подценена.

Кои са дружествата на Българска фондова борса, при които се наблюдават покупки от страна на изпълнителни директори или членове на борда на директорите?

Екипът на Darik Business Review представя шест от тях:

М+С Хидравлик

Председателят на Съвета на директорите на компанията Евгений Узунов купува от акциите на М+С Хидравлик регулярно. През април той придобива книжата на цена от 9.55 лева за брой, а през януари – по 9.10 лв. Покупки от страна на Узунов са налице и през 2022 г.

Велев Инвест, управлявана от Васил Велев, също купува над 21 хил. акции през декември миналата година на 9.05 лв. за лот. Други 18 хил. лота са придобити и от друга фирма, свързана с Велев – Бик Холд.

Наскоро стана ясно, че М+С Хидравлик купува най-големия си дистрибутор. Компанията ще разпредели по 0.40 лв. брутен дивидент на акция.

Елхим Искра

През декември и януари фирмата на Васил Велев – Велев Инвест, купува акции от компанията на цени от 0.87 до 1.04 лв. за брой. Велев е член на Съвета на директорите на Елхим Искра.

В началото на 2023 г. стана ясно, че дружеството е приключило разработката на нов вид продукти - модулни решения за съхранение на енергия и захранване (тип ES OPzS). 

Стара планина Холд

Покупки от страна на ръководни кадри са наблюдавани и при холдинговото дружество, което притежава дялове от посочените по-горе компании М+С Хидравлик и Елхим Искра.

Покупки от страна на Евгени Узунов са осъществени на нива от 9 до 10 лв. за брой.

Софарма

Весела Стоева, която е зам. председател на Съвета на директорите на фармацевтичната компания, както и изпълнителният директор на дружеството Огнян Донев в различни периоди са купували акции от Софарма.

Това се осъществява от компаниите им Телсо и Донев инвестмънтс холдинг.

Софарма АД ще гласува предложение за разпределението на дивидент от 0.60 лв. на акция на предстоящото си общо събрание на акционерите.

Ейч Ар Кепитъл

Изпълнителният директор на Ейч Ар Кепитъл Христо Христов купува акции от компанията както за лична сметка, така и през контролираното от него дружество Уеб Финанс ЕООД. 

Такива са наблюдавани както в края на 2022 г., така и през настоящата година.

Биодит

В началото на месеца стана ясно, че основателят и изпълнителен директор на дружеството Юлиан Софрониев е купил над 30 хил. акции от Биодит.

Сделките бяха сключени на цени от 1.47 и 1.48 лв. за брой.

* Материалът има информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.