Акциите на Hidroelectrica ще започнат да се търгуват на Букурещката фондова борса от 12 юли (сряда).

Книжата на компанията, която произвежда около 30% от електроенергията в Румъния ще се търгуват с борсов код H2O.

Те ще бъдат добавени към индекса BET, още в началото на търговията. Индикаторът добавя 8.81% през 2023 г.

Hidroelectrica беше оценена на 9.4 млрд. евро (10.3 млрд. долара) по време на първичното си публично предлагане.

То беше презаписано, тъй като предизвика по-голям интерес от очакванията. Това означава, че инвеститорите ще получат само около една трета от заявените от тях акции (бел. ред. коефициентът на алокация ще е 0.3209762650). 

Общо 80% от акциите са придобити от институционални инвеститори, а 20% бяха купени от дребните инвеститори.

Книжата бяха пласирани при цена от 104 леи (21 евро), но дребните инвеститори получиха 3% отстъпка, което означава, че са записали акции при цена от 100.88 леи (20.36 евро).

Правителството ще запази 80-процетния си дял в най-големия производител на електроенергия в страната, чиито 182 водноелектрически централи разполагат с капацитет от 6.3 гигавата.