Информационните и комуникационни технологии бързо се превърнаха в неразделна част от функционирането на бизнеса.

Компаниите се нуждаят от все повече квалифицирани IT специалисти, за да се адаптират към дигиталната среда и интензивното използване на данни.

Около едно на всеки 10 предприятия в Европейския съюз е наело или се е опитало да наеме специалисти по информационни технологии през 2021 г., а 62.8 % от тези предприятия са имали трудности при запълването на тези свободни позиции, показват данните на Евростат. 

Делът на фирмите, които са наели или са се опитали да наемат IT специалисти, но са се сблъскали с трудности, е значително по-висок сред големите предприятия (72.2 %). При средните този дял е 63.7 %, а при малките - 59.9%. 

Сред членовете на ЕС, в Словения (78%), Чехия (77%) и Германия (76.6%), над три четвърти от предприятията, които са наели или са се опитали да наемат специалисти по информационни технологии, са имали трудности при запълването на свободните работни места.

Люксембург (70.9 %) и Нидерландия (70.4 %) са на четвърто и пето място в тази класация, като значителна част от предприятията там са изправени пред същите трудности.

Най-ниски дялове са регистрирани в Испания (32.8%), България (46%), Полша (46.5%), Словакия (51.4%) и Кипър (54.5%). В тези държави намирането на IT кадри на пазара на труда е по-лесно, но въпреки това много от компаниите не успяват да запълнят достатъчно бързо отворените позиции.

Затрудненията, срещани от предприятията, когато се опитват да наемат технологични специалисти, са липсата на кандидатури, липсата на подходящя квалификация и опит и високите изисквания за заплати, показва още проучването на Евростат.