От месеци устойчивите кредитни пазари обръщат до голяма степен гръб на призрака на нарастващите просрочия по корпоративни задължения, които изострят забавянето на глобалната икономика.

Сега проблемите с корпоративните задължения, за които отдавна има опасения, започват да се усещат, като рейтингът на все повече компании бива занижаван до junk (боклук, в превод от английски), вследствие на което те са изправени пред по-големи разходи по задълженията си.

Компанията за търговия на дребно Casino, която има 6.4 млрд. евро нетни задължения, води преговори с кредитори. Британската Thames Water пък попадна в новините със своите 14 млрд. паунда (18.32 млрд. долара) задължения.

Шведската компания SBB, чийто рейтинг беше понижен до junk през май, е в епицентъра на имотен срив, който заплашва да погълне икономиката на Швеция.

Въпреки това, през миналата седмица цената за застраховането на експозицията към кошница от европейски корпоративни задължения с рейтинг junk за кратко падна до най-ниското си ниво от повече от година, което предполага, че инвеститорите продължават да бъдат необезпокоявани от нарастващите рискове от просрочия.

"На пазарите цари голямо самодоволство, като се замислите, че данните показват, че за първите пет месеца на 2023 г. вече имаме просрочия в световен мащаб колкото за цялата 2022 г," казва Маркус Аленспах от Julius Baer.

"Все още обаче има средства, които се насочват към облигациите с висока доходност," допълва той.

От S&P Global очакват нивата на просрочие за щатските и европейските компании, с рейтинг под инвестиционно равнище, да нараснат до 4.25% и 3.6%, респективно до март 2024 г., в сравнение с 2.5% и 2.8% този март.

Надеждите, че световната икономика ще избегне рязък спад и че агресивните повишения на лихвите скоро ще спрат обясняват тези оптимистични нагласи.

Анализатори обаче отбелязват, че ефектът от повишението на лихвите все ще предстои да бъде напълно усетен.

За някои това означава, че доходността по корпоративните облигации трябва да е с по-висока премия. Спредът по глобалния индекс на облигациите с висока доходност ICE BofA в момента е 435 базисни пункта, в сравнение с 622 базисни пункта преди година.  

"Спредовете по корпоративните кредити все още са изключителни тесни и не отразяват рисковете на пазара," казва Гай Милър, старши пазарен анализатор в Zurich Insurance Group.

Според Милър, 122 щатски публични и непублични компании със задължения от над 50 млн. долара вече са подали заявления за съдебна защита от кредитори през тази година, което предполага, че фалитите ща надхвърлят 200 до края на годината.

Тези данни са сравними с това, което се наблюдаваше по време на световната финансова криза и при пандемията от COVID-19.

И докато някои компании се възползваха от ерата на ниските лихви, за да удължат матуритета на своите задължения, като по този начин спечелиха известно време, рефинансирането ще бъде скъпо за онези, падежите по чиито задължения наближават.

"Като цяло, нещата не изглеждат ужасни. Притесненията обаче не са за общото състояние, а за маргиналните играчи, които сега трябва да плащат много повече, за да получават заеми," казва Милър.

От ABN AMRO обявиха, че средният матуритет на европейските корпоративни облигации с висока доходност е бил на рекордно ниското ниво от близо четири години през май спрямо средно над 6 години в периода 2005-2007 г., когато Европейската централна банка (ЕЦБ) също вдигна лихвите.

Това означава, че компаниите разполагат с по-малко време отпреди, за да рефинансират задълженията си, така че болката от по-високите лихви ще бъде усетена по-скоро.

Преструктуриране

Невъзможността да се изплащат по-високи лихви и да се рефинансира падежиращ дълг са сред основните причини за изпадане в просрочие по задълженията на компаниите.

За да избегнат незабавното погасяване на дълга след изпадане в просрочие или обявяването им в неплатежоспособност, компаниите сключват сделки с кредиторите относно това как да преструктурират дълга си и да подпомогнат бизнеса.

Изпитащата ликвидни затруднения Casino е пример за това. Компанията се опитва да набере най-малко 900 млн. евро капитал, за да се задържи на повърхността, докато в същото време намалява задълженията си.

Въпреки това, експерти по преструктуриране на задължения казват, че съществуващите правни системи са еволюирали от финансовата криза насам, така че безразборните фалити на компании до голяма степен може да бъдат избегнати.

В Испания ефективността на новия закон за преструктуриранията се изпробва, докато планът за преструктуриране на промишлената група Celsa минава през съдилищата.

"Резултатът от процесите по преструктуриране сега е по-предвидим, в сравнение с преди 10 години, тъй като правните рамки в европейски страни са по-уеднаквени," казва Аймен Махмуд от адвокатската кантора McDermott Will & Emery.

Въпреки това, не всички компании ще могат да оцелеят на фона на предизвикателствата от огромния дълг, по-високите лихви и бизнес разходите и намаляващите печалби.

"Все още сме на 12 месеца от това да видим пълния ефект, най-вече в Европа, където спадът може да не е толкова сериозен, но и възстановяването ще бъде по-бавно," казва Елене Лиесковска, партньор в Bain Capital Special Situations.