Търговията с облигации, издадени от Финансова къща ЛОГОС-ТМ, на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 2 500 000 евро при презаписване на емисията.

„Силният инвестиционен интерес към първата емисия облигации на beam показва, че с повишението на лихвените проценти облигациите стават все по-атрактивна инвестиция. Убеден съм, че това ще стимулира появата на нови облигационни емисии на пазара” , каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„ Удовлетворени сме, че нашата компания е първата емитирала облигационна емисия на пазар beam. Считаме, че съвместно с водещия мениджър по проекта успяхме да структурираме балансиран финансов инструмент с атрактивна фиксирана доходност.

Неслучайно пазарът оцени високо новия продукт, както и иновативното пласиране чрез аукцион на пода на БФБ. Благодаря от името на компанията на всички инвеститори и се надявам се, че тези които не успяха да запишат от емисията, ще имат възможност да закупят облигации при вторичната търговия на БФБ“, добави Андрей Георгиев, изпълнителен директор на компанията.

Размерът на емисията на Финансова къща ЛОГОС-ТМ е 2 500 000 евро, разпределен в съответния брой облигации, като всяка е с номинална стойност 1000 евро.

Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код LOGB.