Върху бъдещите български евро монети ще бъдат изобрадени Мадарският конник (на малките монети) Св. Иван Рилски (на монетата от 1 евро) и Паисий Хилендарски (на монетата от 2 евро), пише darik.bg.

"Управителният съвет на БНБ се обедини около идеята  да бъде възпроизведен дизайна на настоящите разменни монети, което ще осигури приемственост в използваните парични знаци и ще улесни припознаването на новата валута от българските граждани", заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев.  ", съобщава управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА. 

Върху националната страна на българските евромонети се предвижда да бъде изписана на кирилица думата "България", както и думата "евро" (за монетите от 1 и 2 евро) и "стотинка", съответно "стотинки" (за монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента).

Министърът на туризма към ресторантьорите: Без клиент нямаме бизнес

Върху гурта на най-голямата монета от 2 евро се предвижда да бъде изписан текст на кирилица "БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", което е в съответствие с българските исторически традиции в монетосеченето, каза още Радев. 

Предстои изработването на художествените проекти, които ще бъдат внесени в Координационния съвет за подготовката на България за членство в еврозоната. След окончателното им одобрение, проектите ще бъдат представени на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и страните членки от еврозоната.

Управителят на Българската народна банка е убеден, че 1 януари 2025 г. остава реалистична дата за приемането на България в еврозоната. По думите му, и БНБ, и банковият сектор ще бъдат готови за въвеждането на еврото далеч преди крайния срок.