2.18% от населението на България разполага с крипто портфейл и притежава крипто активи. Това сочат данните от проучване, проведено през май от компанията Triple-A, която се занимава с блокчейн технологии и предоставя удобни плащания с крипто токени.

Това означава, че в страната има над 146 000 крипто портфейла, се посочва в доклад на компанията за управление на крипто активи Belayer.

​Най-големите притежатели на крипто портфейли в световен мащаб, като процент от населението, са Виетнам (20.54%), Иран (13.46%) и САЩ (13.22%), докато като брой хора лидери в класацията са САЩ (46 млн. човека), Индия (27 млн.) и Пакистан (22 млн.).

​България превъзхожда съседните ни държави, като в Гърция, например, само 1.48% от населението разполага с крипто портфейли. Сърбия и Румъния също имат сходни резултати със съответно 1.79% и 1.63% участие.

В региона на Балканите Турция е лидер, като 5.46% от населението разполага с крипто портфейли, предизвикани в голяма степен от нестабилната валута и несигурността в страната, които често допринасят за развитието и по-широкото адаптиране към блокчейн и крипто сектора в световен мащаб.

Въпреки сравнително малкото участие на населението спрямо най-големите играчи, България има значителна и растяща база от хора, които търсят начини да участват в крипто пространството, посочват още от Belayer.

У нас има и значителен брой компании, които се занимават с разработка и прилагане на блокчейн технологии. Както световни лидери в този сектор отварят офиси в страната, така и много местни компании започват своя път оттук и успяват да се разпространят на международно ниво.

Търговия на местните пазари

По-рано тази година Българска фондова борса (БФБ) започна да предлага възможност за търговия с финансови инструменти, базирани на цените на биткойн и етер.

Тези инструменти позволяват на инвеститорите да се възползват от движенията в цените на два от най-големите крипто активи в света чрез наличните осем крипто ETN-и (Еxchange-Traded Notes).

Тези търговски операции се извършват на сегмента BSE International, където от миналата година се предлагат акции на някои от водещите американски и европейски компании, както и няколко борсово търгувани фонда (ETF).

С тази своя стъпка БФБ се стреми да улесни достъпа на заинтересовани инвеститори, които без създаване на свои собствени крипто портфейли могат да търгуват със системно регламентирани и регулаторно изрядни инструменти.

Интересно е да се отбележи, че търговията с този тип продукти се осъществява в евро и в рамките на обичайната търговска сесия, за разлика от директното инвестиране в крипто активи, което е налице 24/7, посочват още от Belayer.

Облагане на крипто активите в страната

България се откроява с въвеждането на механизъм за осчетоводяване и данъчно облагане на търговията с крипто активи, което в много други държави все още е неясно.

Подробна информация относно това може да бъде намерена на уебсайта на Националната агенция за приходите (НАП), където са предоставени насоки и указания за декларирането и облагането на доходите при интеракция с виртуални активи.

​Като цяло, крипто секторът у нас се развива с бърз темп, като привлича интерес от страна на предприемачи, инвеститори и обществото. Като част от ЕС, България ще приеме общоевропейска регулация, което ще измести фокуса от неясни нормки към местния потенциал за иновации.

Страната има възможност да изиграе ключова роля в развитието на технологиите, но все още няма цялостна стратегия, посочват още от Belayer.