Запорирани са акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към частното дружество Пълдин Туринвест АД, представляващи 29% от капитала на Международен панаир Пловдив АД. По този начин за момента не могат да бъдат прехвърлени акциите на държавата в Пловдивския панаир към частното дружество, до приключване на съдебния спор. Това се посочва в съобщение на Министерство на икономиката и индустрията, цитирано от darik.bg.

Съдът допусна обезпечение на предявения от държавата иск срещу Община Варна, чрез налагане на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала на Международен панаир Пловдив АД.

"Защитата на обществения интерес и собствеността на държавата е само първата стъпка. Следва да възродим потенциала на Панаира и да гарантираме ефективното му управление оттук нататък", коментира министърът на икономиката Богдан Богданов.

Путин: Всички държавни служители в страната трябва да карат руски автомобили

Още при встъпването си в длъжност Богданов разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни правни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир, така че да бъде защитен държавният интерес. 

След направения анализ, с решение на Министерския съвет, бе възложено на министъра да предприеме всички възможни действия. 

От страна на Министерството на икономиката и индустрията бе заведено дело с два иска.  Депозирана бе молба за спиране на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от страна на Община Варна акции към Пълдин туринвест и бе направено особено искане - допускане на обезпечение на предявен иск чрез запор на акциите.