През 2022 г. в ЕС са издадени близо 3.7 млн. първи разрешителни за пребиваване на граждани от различни от европейските държави.

Това е със 753 445 броя или 26% повече спрямо година по-рано.

Броят на издадените разрешителни достигна най-високата си стойност от 2009 г., сочат данни на Евростат. Те са повече от 2019 г., когато достигнаха 3 млн. броя.

Работата – основна причина за разрешителните

Заетостта е основната причина за издадените разрешителни за пребиваване, като тя е посочена в 1.6 млн. броя или 42 на сто от всички издадени разрешения в ЕС за 2022 г.

Увеличението по този показател спрямо 2021 г. е 243 617, или 18%.

Втората най-често срещана причина за издадените разрешителни е семейството, посочена от 24%, докато образователни причини са изтъкнати в 21 на сто.

Спрямо 2021 г. се отчита сериозно повишение при три от основните причини – при други причини нарастването е от 37%, при образованието – 33 на сто, а повишението при семейните причини е 26%.

Къде се издават най-много разрешителни за пребиваване?

Германия заема челно място в класацията с издадените 538 690 разрешителни за пребиваване (15% от всички в ЕС). Повече от 300 хиляди са разрешиелните, издадени в Испания (457 412), Италия (337 788) и Франция (324 200).

Най-голям ръст в издадените първи разрешшителни за пребиваване (бел. ред. първоначалното за дадено лице) се отчита в Германия (+190%), Малта (164%) и Ирландия (+146%).

Намаление в разрешителните спрямо 2021 г. се отчита в едва три държави от ЕС. Най-голямо е то в Чехия (-28%), докато в Словакия и Унгария понижението е съответно 6 и 1%. 

Със семейството в Германия, за образование – във Франция

Най-често разрешителни за пребиваване с цел работа се издават в Испания, Германия и Италия.

Семейството е основна причина за разрешенията за пребиваване в Германия, Испания и Италия.

Германия също така оглавява класацията и при „другите причини“ за издадените разрешителни, следвана от Италия.

Франция е начело по този показател, но с цел образование, където се нарежда пред Германия и Испания.

България

През миналата година у нас са издадени 15 839 разрешителни за пребиваване, спрямо 11 784 за 2021 г. и 10 267 броя за година по-рано.

Броят им е рекорден за страната ни, тъй като преди пандемията той беше 13 500.

Полша

За 2022 г. все още липсват данни за Полша. През 2021 г. страната е издала 967 345 разрешителни за пребиваване, основно на украински граждани.