Нов исторически рекорд достигнаха паричните преводи от българските емигранти.

Справка на Darik Business Review в статистиката на Българската народна банка показва, че през май тази година българите, живеещи и работещи в чужбина, са изпратили към родината парични преводи на стойност 135.4 млн. евро.

Това е най-високата месечна стойност, откакто БНБ води подобна статистика. Емигрантските преводи през май бележат ръст от над 40% спрямо същия месец на 2022 г. 

Общата сума за първите пет месеца на годината също е рекордна и достига 587.1 млн. евро, като се увеличава със 17% на годишна база. В последните шест години българските емигранти са изпращали в страната по над 1 млрд. евро на година.

Рекордните 1.32 млрд. евро бяха отчетени през пандемичната 2020 г., въпреки че тогава много наши сънародници загубиха работата си в чужбина и се завърнаха у нас.

Географските данни за държавите, от които пристигат най-много емигрантски преводи, се пулбикуват от БНБ на тримесечна база, като последната актуална статистика е към края на март тази година. 

Начело в класацията е Германия, откъдето през първите три месеца на годината у нас са изпратени преводи за 67.3 млн. евро. Следват САЩ и Испания, съответно с 61.4 и 34.4 млн. евро, а от Великобритания и Гърция са изпратени респективно 32.1 и 20.9 млн. евро. 

Сред държавите, от които идват по-значителни емигрантски трансфери, се нареждат още Италия (16 млн. евро), Белгия (13 млн. евро), Нидерландия (11.9 млн. евро) и Франция (10 млн. евро). 

Любопитно е и сравнението между потоците на емигрантските пари и тези на преките чуждестранни инвестиции в България. Размерът на ПЧИ за периода от януари до март тази година възлиза на 1.75 млрд. евро, като нараства близо два пъти спрямо същия период на 2022 г. 

Това означава, че размерът на емигрантските трансфери тази година е около три пъти по-малък от този на чуждестранните инвестиции.

В някои периоди от последното десетилетие съотношението беше обратното и парите, изпратени от българските емигранти, надвишаваха тези на преките чуждестранни инвестиции.