Общото събрание на Софарма АД взе решение за обратно изкупуване на до 3% от капитала на дружеството за всяка календарна година. Срокът, за който ще важи решението, е в следващите 18 месеца.

Максималната цена, на която това може да се случи, е 6.50 лева за лот.

До момента Софарма АД е изкупило обратно 13.479 млн. акции, представляващи 9.99% от капитала на фармацевтичното дружество.

Акционерите на компанията одобриха и решение за преобразуване чрез вливане на Биофарм-инженеринг АД в Софарма АД.

От началото на годината акциите на дружеството добавят 35.78%, с което са втората най-поскъпнала компания сред сините чипове от SOFIX.

Сред основните причини - покупките на книжа от ръководни лица, както и дивидента от 0.60 лева за акция, който компанията разпредели от миналогодишната си печалба.