Родните банки са увеличили привлечените депозити от домакинствата с 1.46 млрд. лева през второто тримесечие на годината и с 2.89 млрд. лева от началото на 2023 г.

Ръстът за последните 12 месеца до 30 юни е от 7.6 млрд. лева или средно по 633 млн. лева на месец, сочат изчисления на Darik Business Review.

В края на периода домакинствата разполагат със 77.178 млрд. лева на влог, като близо 64% от спестяванията са в български лева.

Към кои банки се насочват домакинствата?

Пет от родните банки успяха да добавят по над 100 млн. лева нови депозити през второто тримесечие на 2023 г.

Лидер в това отношение е Обединена българска банка, отчела ръст от 6.4 млрд. лева, но голяма част от тази сума са депозити на придобитата Райфайзенбанк. По данни на БНБ към 31 март придобитата банка е разполагала с депозити от населението за 6.15 млрд. лева.

Малко под половин милиард лева е увеличението за периода при Пощенска банка (475 млн. лева), докато при Банка ДСК то е от близо 379 млн. лева. 

В топ 5 по този показател са Уникредит Булбанк (248 млн. лева) и Ти Би Ай Банк (110 млн. лева).

Какво се случи в последната година?

Четири от големите банки в страната успяха да увеличат депозитната си база с повече от 1 млрд. лева.

И докато увеличението при ОББ е рекордно и възлиза на 7.17 млрд. лева заради спомената по-горе сделка, то при Банка ДСК е от 2.02 млрд. лева.

Ръстът на новите депозити при Уникредит Булбанк е от 1.2 млрд. лева, а при Пощенска банка – от 1.1 млрд. лева.

Увеличение от над 500 млн. лева се отчита още при Ти Би Ай Банк и Първа инвестиционна банка.