През юни 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.1% под равнището от предходния месец.

Данните са предварителни и сезонно изгладени, информират от НСИ. .

Календарно изгладените данни показват намаление от 2.2% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. 

Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като намалението при гражданското/инженерното строителство е с 1.6%, а при сградното строителство - с 0.6%.

Понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция на годишна база се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство съответно 4.8 и 0.2%.