Оборотът в търговията на дребно нараства с 2.4% спрямо юни 2022 г., показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо предходния месец обемите остават без съществена промяна. 

Месечни изменения

През юни 2023 г. оборотът в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е без изменение спрямо май 2023 г., при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение - с 0.8%, докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистрирано понижение - с 1.2%. 
В търговията на дребно с нехранителни стоки намаление се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки (с 5.4%) и онлайн търговията (с 1.8%). По-значителен ръст е отчетен в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 10%.

Годишни изменения

През юни 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.7%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 4.2%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки е регистрирано намаление с 0.5%.

Спад се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки (с 8.8%) търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 1.6%). 

По-значителен ръст на годишна база е регистриран при онлайн търговията (с 9%) и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита (с 6.5%).