Пенсионноосигурителните дружества отчитат рекордна печалба към полугодието, сочи справка на Darik Business Review на база данни от Комисията за финансов надзор.

Налице са както най-високите приходи в историята, така и рекордна нетна печалба за периода.

Печалба

За първите шест месеца на 2023 г. фондовете обявиха 54.5 млн. лева нетна печалба спрямо 37.4 млн. лева за сравнимия период година по-рано.

Два от пенсионните фондове са реализирали повече от 10 млн. лева положителен финансов резултат. Това са ПОК Доверие и Алианц България, приключили полугодието с печалби за 16.79 млн. лева и 12.78 млн. лева.

Близо до тази граница е и ДСК-Родина, отчел 9.8 млн. лева нетна печалба. В топ 5 по този показател са ЦКБ-Сила и ПОК ОББ, отчитащи 5.3 и 4.6 млн. лева печалба за периода 1 януари-30 юни.

Общи приходи

По-високите активи под управление носят и по-високи приходи на фондовете. Те неизменно са над 100 млн. лева към полугодието за пета поредна година.

Настоящите постъпления, формирани от такси и удръжки, както и управление на собствени средства, растат до 149.9 млн. лева срещу 143.3 млн. лева за първите шест месеца на 2022 г.

Най-големият пенсионен фонд у нас – ПОК Доверие, обяви и най-големи приходи за периода. Те са 37.9 млн. лева, докато за Алианц България и ДСК-Родина постъпленията възлизат на 27 и 26 млн. лв. 

Съгласие и ЦКБ-Сила допълват челната петорка с приходи от 19 и 15 млн. лева.

Активи под управление

Към края на второто тримесечие на 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21.08 млрд. лева. В сравнение с края на миналата година, нетните активи нарастват с 9.7%, а в сравнение с 30 юни 2022 г. - с 14.08 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15.1 на сто спрямо 30 юни 2022 г.

Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9.79 на сто и 6.07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4.26 на сто.