Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система в България.

То дава право на втора допълнителна пенсия на всички родени след 31 декември 1959 г. чрез участие в универсален пенсионен фонд, както и ранно пенсиониране на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, чрез участие в професионален пенсионен фонд.

Когато служителят постъпи на първото си работно място, неговият работодател е длъжен, заедно с изплащането на първата му работна заплата, да направи съответните осигурителни вноски към държавата (за фонд "Пенсии", майчинство, здравно осигуряване и т.н.), както и за задължителното частно пенсионно осигуряване. 

Тези вноски постъпват в Националната агенция за приходите, която след това ги разпределя в съответните пенсионни фондове.

Когато служителят бъде регистриран за първи път като осигуряващо се лице, той има срок от три месеца да избере в кой частен пенсионен фонд ще се осигурява. Ако не го направи, се разпределя служебно от НАП. 

Можем ли да сменим пенсионния си фонд? 

Законът предвижда възможност за смяна на пенсионния фонд за всеки, който желае да го направи, независимо дали е разпределен служебно или го е избрал лично при постъпването на първото си работно място. 

Това може да се прави веднъж годишно, като процедурата е безплатна за осигуряващите се. От тях се изисква да попълнят заявление, предоставено от дружеството, в което искат да се прехвърлят, като това се извършва или в офис на приемащия фонд, или по електронен път.

Заявлението трябва да е заверено от нотариус, ако е на хартиен носител, или да е верифицирано с квалифициран електронен подпис, ако се подава онлайн.  

Осигуряващите се лица нямат задължение да уведомяват досегашния си фонд за намерението си да се прехвърлят. 

Важно уточнение е, че формалното прехвърляне на пенсионната партида не приключва с подаването на заявлението.

Практиката е всички заявления за прехвърляне на партиди, подадени в рамките на едно тримесечие, да се изпълняват наведнъж, тъй като по този начин пенсионните дружества спестяват транзакционни разходи. 

След това има срок от един месец, в който Комисията за финансов надзор трябва да провери подадените заявления, а реалното прехвърляне приключва до средата на следващия месец.

Има ли и други възможности за прехвърляне на индивидуалните пенсионни партиди? 

От 2016 г. съществува и законова възможност за прехвърляне на инивидуалната пенсионна партида на осигуряващите се не в друг частен пенсионен фонд, а в държавното осигуряване.

Изборът обаче е еднократен и веднъж заявено, прехвърлянето не може да стане в обратната посока (от НОИ към частен пенсионен фонд). 

За хората, родени преди края 1959 г., осигурителната вноска е 19.8% от дохода и цялата отива в държавния фонд "Пенсии". За родените след 1959 г. лица вноската също е 19.8%, от които 14.8% отиват за държавния фонд, а останалите 5% - за втория пенсионен стълб.

По тази причина тяхната държавна пенсия се намалява с определен коефициент, когато се пенсионират. 

Ако прехвърлите частната си пенсионна партида в НОИ, няма да получавате пенсия от частен фонд, но и коефициентът на намаление на държавната пенсия ще бъде по-малък.

Причината за въвеждането на тази промяна беше, че хората, които не са се осигурявали през целия си трудов стаж в частен пенсионен фонд, не могат да натрупат достатъчно голяма доходност, която да замести частта от държавната пенсия, която те губят заради участието си във втория стълб.

Тази сметка обаче е индивидуална и зависи от конкретните осигурителни вноски на всеки човек. 

За хората, на които им предстои непосредствено пенсиониране в близко бъдеще, изчисленията са по-лесни, тъй като те са на финала на своя трудов стаж и промените, които могат да настъпят в оставащите им няколко месеца, година или две, няма да имат толкова голяма тежест върху крайния резултат. 

От миналата година обаче действат нови правила за това кога може да стане прехвърлянето на частната партида в НОИ. От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. хората ще могат да променят осигуряването си не по-късно от 1 година преди навършване на пенсионна възраст.

От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. срокът се удължава на 2 години, от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. става 3 години, от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - 4 години, а след 1 януари 2038 г. - 5 години. 

Това означава, че в бъдеще решението за прехвърляне на индивидуалната пенсионна партида в НОИ няма да може да бъде оставено за последния момент.