Съветът на директорите на БФБ реши да стартира изчисляването на индекс на дружествата на Пазар beam (beamX) с начална дата 18 септември 2023 г. и начална стойност от 100 пункта.

Емисиите акции, които ще участват в базата на индекса beamX, ще бъдат определени на заседание на Комисията по индексите на 4 септември 2023 г. и приети на последващо заседание на Съвета на директорите на Българска фондова борса.

beamX e индекс, базиран на пазарната капитализация на включените емисии акции, коригирана с фрий-флоут коефициента на всяка от тях. Той ще е съставен от 10 компании, търгували се на пазара за малки и средни дружества поне 6 месеца.

Емисиите ще бъдат класирани на базата на четири критерия, имащи еднаква тежест: пазарна стойност на фрий-флоута, брой сделки за последните шест месеца, оборот за последните шест месеца и брой акционери.

Промени в състава на индекса ще се правят два пъти в годината – в началото на март и септември, информират от борсовия оператор.

Стартирането на beamX ще съвпадне с промените в базата на останалите четири индекса на Българска фондова борса – SOFIX, BG BX40, BG TR30 и BGREIT.