Индексът на сините чипове SOFIX регистрира вчера повишение от 1.11%. Това е седми ръст в последните 10 сесии, както и пети за шестте последни търговски сесии.

Индикаторът приключи търговията на 718.16 пункта - най-добрата му стойност от 5 февруари 2018 г. насам. Ако в следващите дни SOFIX премине нивото от 719.71 пункта, ще достигне най-високата си стойност от 23 август 2017 г.

Ключовата следваща стойност би била 730.90 пункта, тъй като нейното преодоляване би означавало, че индикаторът ще нарасне до близо 15-годишен максимум.

От началото на 2023 г. SOFIX е добавил 19.22%, като в основата на повишението са книжата на Шелли Груп и Софарма. 

Книжата на бившата Алтерко поскъпват с 88.19% от началото на годината, докато акциите на фармацевтичното дружество добавят 42.24% към пазарната си оценка.

Още четири емисии нарастват с повече от 10% от началото на 2023 г. Това са Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Българска фондова борса, Адванс Терафонд АДСИЦ и Доверие Обединен Холдинг. 

Припомняме, че в началото на септември SOFIX ще претърпи второто си ребалансиране за годината.

Петнадесетте му емисии се класират според фрий флоута на пазарната капитализация, оборота за последните шест месеца, броя на сделките за същия период и средноаритметичната стойност на спреда между цените купува и продава.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.