БФБ стартира изчисляването на индекс на дружествата на Пазар beam - beamX.

Началната дата на изчисление е 18 септември 2023 г., а начална стойност 100 пункта.

Емисиите акции, които ще участват в базата на индекса beamX, ще бъдат определени на заседание на Комисията по индексите на 4 септември 2023 г. и приети на последващо заседание на Съвета на директорите на Българска фондова борса.

Кои компании имат шанс да попаднат в beamX?

Днес на пазара на малки и средни компании се търгуват 15 емисии, като сделки все още липсват при Елмарк Инвест. Като изключим и най-новата листнала се компания ИпоТех Софком, за място в индекса ще се борят останалите 13 емисии.

Още за новия индикатор

beamX e индекс, базиран на пазарната капитализация на включените емисии акции, коригирана с фрий-флоут коефициента на всяка от тях. Индикаторът ще е съставен от 10 компании, търгували се на пазара за малки и средни дружества поне 6 месеца.

Емисиите ще бъдат класирани на базата на четири критерия, имащи еднаква тежест:

  • пазарна стойност на фрий-флоута,
  • брой сделки за последните шест месеца,
  • оборот за последните шест месеца
  • брой акционери.

Пазарна стойност на фрий-флоута

Дронамикс Кепитъл има най-голяма пазарна стойност на своя фрий-флоут, или иначе казано - свободно търгуемите си акции (бел. ред. извън тези на основните акционери). В топ 5 по този показател са Импулс I, Смарт Органик, Биодит и Уебит Инвестмънт Нетуърк.

С под 1 млн. лева пазарна оценка на фрий флоута са само две емисии – Мелифера и Инфинити Капитал.

Акционери

Дронамикс Кепитъл е единствената компания с повече от 1 000 акционера – 1423. Четири от дружествата имат по над 500 инвеститори - Уебит Инвестмънт Нетуърк (692), Импулс I (617), Ейч Ар Кепитъл (551) и Смарт Органик (549).

В подреждането следват Биодит (494) и Син Карс Индъстри (457). Под 100 акционера имат АмонРа Енерджи, Мелифера и Ай Ти Еф Груп.

Сделки за последните шест месеца

Дронамикс Кепитъл оглавява и тази класация с 1 357 сделки за периода. Далеч назад са Импулс I, Уебит Инвестмънт Нетуърк, Ейч Ар Кепитъл и Биодит, с чиито книжа инвеститорите са сключили по над 300 трансакции.

Само още две компании могат да се похвалят с повече от 100 сделки за периода – Смарт Органик (251) и Син Карс Индъстри (167). Най-малко сделки в последните шест месеца има при АмонРа Енерджи (16), Ай Ти Еф Груп (28), Инфинити Капитал (33) и Мелифера (34).

Оборот за последните шест месеца

Дронамикс Кепитъл е единствената компания от търгуваните на Beam с оборот за над 1 млн. лева за периода. Прехвърлените книжа са на стойност 2.31 млн. лева.

В подреждането следват Биодит, Импулс I и Уебит Инвестмънт Нетуърк, като и Ейч Ар Кепитъл, Смарт Органик и Ай Ти Еф Груп. Това са и единствените компании с оборот за над 100 хил. лева за последните шест месеца.

Най-ниски стойности има при Бии Смарт Текнолоджис, Инфинити Капитал и МФГ Инвест.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.