Изпълнителният директор на Шелли Груп Волфганг Кирш е придобил 1 300 акции от компанията при средна цена от 20 евро.

Акциите на Шелли Груп се търгуват на Българска фондова борса и на Франкфуртската фондова борса. Покупките са осъществени на 17 август в две трансакции – съответно 400 и 900 лота.

Сделките не са свързани с изпълнението на програма за опции за придобиване на акции, съобщават от дружеството.

Резултатите

Шелли Груп отчита 53.2% ръст на приходите от продажби на групово ниво до 28 млн. евро (54.8 млн. лв.) за първото шестмесечие на 2023 г.

В резултат на засилени инвестиции в структурите за продажби и развойна дейност през предходната година, печалбата преди лихви и данъци за шестте месеца на 2023 г. (EBIT) скача със 79.9%, до 7 млн. евро (13.6 млн. лв.).

Нетната печалба се увеличава с 80.3%, до 5.8 млн. евро (11.4 млн. лв.).

Паричните средства и паричните еквиваленти към 30 юни 2023 г. съответно нарастват до 19.8 млн. евро (38.7 млн. лв.), в сравнение с 14.4 млн. евро (28.2 млн. лв.) към 31 декември 2022 г., което осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж, коментират от компанията в своя междинен доклад за второто тримесечие на годината. 

Потвърждаване на прогнозите за 2023 г.

За текущата финансова година Съветът на директорите очаква ръст на приходите от 51% до 72 млн. евро и увеличение на EBIT с поне 63.5%, до над 17 млн. евро.

Ръстът при книжата вече е близо 100%

Само за последния месец акциите на дружеството са добавили 36.7% към стойността си. Днес пазарната капитализация на компанията е 732.8 млн. лева, или с 98.97% повече спрямо края на миналата година.