През второто тримесечие на 2023 г. индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен въз основа на предварителни, сезонно изгладени данни на Нацоналния статистически институт (НСИ), намалява с 3.9% в сравнение с предходното тримесечие.

Най-голямо намаление е регистрирано при „Въздушен транспорт“ - с 9.5%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 4.9%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 3.1% спрямо първото тримесечие на 2023 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Издателска дейност“ (11.4%) и „Информационни услуги“ (8.6%).

При Други бизнес услуги съществен ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 68.9%, и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 20.5%. Намаление се наблюдава при „Дейности по почистване“ - с 1.2%, и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 0.8%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.6% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Индексът е изчислен въз основа на предварителни и календарно изгладени данни. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 27.2%, и „Пощенски и куриерски услуги“ - с 13.5%. Спад се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 11.3%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 16.2% по-висок през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Съществено увеличение се наблюдава при „Информационни услуги“ (20.6%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (19.2%) и „Издателска дейност“ (18.5%).

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2022 г. е регистриран при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 59.0%, „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 28.4%, и „Дейности по почистване“ - с 23.8%.