Какви са наемните нива на кв. м жилищна площ в Европа? Данни от Property Index на Deloitte показват, че те варират от 3.1 до 32.8 евро.

Най-високите стойности са отчетени в Дъблин, където средните нива са 32.8 евро/кв. м. Париж заема втората позиция с 28.5 евро, а трети е Осло с 28 евро/кв. м.

В Европа има още 9 града, в които наемите на кв. м надхвърлят 20 евро.

Това са Лондон (26.6 евро), Амстердам (25.8 евро/кв. м), Барселона (25.7 евро/кв. м), норвежкия Трондхайм (22.5 евро/кв. м), Галуей в Ирландия (22.4 евро/кв. м), Мадрид (21.5 евро/кв. м), Копенхаген (21.3 евро/кв. м), Берген (20.7 евро/кв. м) и Корк (20.2 евро/кв. м).

На дъното на класацията

Най-евтино е в три от големите градове у нас. Средните нива на наемите за 2022 г. в Бургас са 3.1 евро/кв. м, а в София и Варна малко по-високи – 4.6 и 4.7 евро/кв. м. 

С това трите български града заемат последните места в класацията. Няма данни за наемните нива в Пловдив.

Наемите в Патра (5.5 евро/кв. м), Солун (6.6 евро/кв. м) и словенския Кран (6.9 евро/кв. м) са малко по-високи от тези у нас. Под 7 евро са средностатистическите наеми и в италианския Торино (6.9 евро/кв. м).