Въпреки че все още е лято, за повечето от търговците по целия свят зимният сезон вече е в ход.

Те са заети да купуват от Далечния Изток подаръци за деца, украса, рекламни материали и други новогодишни и сезонни продукти, защото повечето от тези артикули се внасят в България от Китай.

А производството в Китай и транспортът оттам отнемат време и това важи още повече за масовите стоки, продавани по време на коледните празници.

Възлагането на поръчките на ранен етап дава достатъчно време за производство, опаковане и подготовка за транспорт.

Тъй като потреблението през коледно-новогодишния период е особено голямо, се налага търговецът да поръча при производителя навреме, иначе има вероятност друг търговец да резервира производствения капацитет първи.

Трябва да се има предвид и китайската Нова година, по време на която фабриките в цял Китай са затворени. За търговците това значи, че поръчките, които правят сега, трябва да включват и стоки за първото тримесечие на следващата година.

Коледните декорации и играчките са деликатни и често чупливи стоки. Правилното опаковане и обработка по цялата верига на доставка са от решаващо значение за поддържането на качеството на продукта.

За да се избегнат усложнения с митническите проверки и освобождаване, трябва при производството и подготовката за транспорт да се спазват стриктно правилата и разпоредбите за безопасността на продуктите в страните по местоназначение.

Поради това точното планиране на запасите, навременните поръчки и ефективните транспортни решения са важни компоненти за успешен зимен търговски сезон. Съществува и необходимост от надежден логистичен партньор.

Възлагането на транспорт на компании с опит, развита инфраструктура и ноу-хау осигурява по-ефективно придвижване на стоките и спазване на графика от китайския производител до крайната дестинация.

Във връзка с това Димчо Димчев, управител на карго-партнер България, добавя: „Глобална мрежа като нашата осигурява множество предимства, експертите ни в България и в Китай споделят точна информация за транзитно време, потенциални рискове и оптимални маршрути, за да се избегнат закъснения и други логистични предизвикателства.

След 40 години в бизнеса, уверено твърдим, че транспортирането на стоки от Китай е нашата специалност. Екипът ни е опитен и с отлични познания в морския, жп и въздушен транспорт - те могат допълнително да улеснят и сътрудничеството с вашите доставчици."

За транспорта от Китай до България има няколко варианта:

Железопътен транспорт

Железопътният транспорт между Китай и Европа по новия „Път на коприната“ позволява превоза на товари с транзитно време от приблизително 22-28 дни. Това транзитно време е до 50% по-кратко от морския транспорт, а разходът е до 60% по-изгоден от въздушния транспорт.

Затова не е изненадващо, че все повече фирми избират този вид транспорт. Добрият екологичен баланс на тази транспортна модалност е „страничен ефект“, който е добре дошъл.

Морски транспорт

Tрадиционно това е най-рентабилната алтернатива, но и с най-дълго транзитно време. То варира от 25 до 50 дни, в зависимост от използваните пристанища и комбинация от корабни линии и сухопътен транспорт.

„Динамичният транспортен пазар изисква по-бързи алтернативи за задоволяване на нуждите. Освен стандартните решения за доставка през черноморските пристанища или близките до България пристанища в Северна Гърция и Турция, разработихме и експресна услуга.

При нея превозът на контейнеризирани стоки от Китай се извършва през Пирея и Копер - така при морската отсечка контейнерът пътува директно, без да се претоварва на друг кораб. Очакваното транзитно време е близо до железопътния превоз, а цената е по-ниска“, обяснява Димчо Димчев.

Въздушен транспорт

За доставки, които трябва да пристигнат бързо, въздушният транспорт е най-бързият и преди всичко най-надежден избор. Така че ако поръчките закъсняват, авиотранспортът често е единственият вариант.

карго-партнер предоставя надеждни доставки по седмичен график или експресни доставки по заявка от Китай до Европа и обратно. Така, с всички формалности за подготовката преди излитане и след кацане, пратките от Китай пристигат в ръцете на търговците средно за седем дни.

След пристигането на пристанище, летище или жп гара, стоките подлежат на митническа обработка и в крайна сметка, трябва да бъдат доставени и до крайната дестинация. За това също е нужно да се предвидят от един до пет дни, в зависимост от вида на стоките и модалността на транспорт.

Обмитяването е още едно предизвикателство, което може да възникне във вашата верига на доставки и е поредната причина да се доверите на партньор с цялостен опит с транспорт от презокеански дестинации.

„Често нашите клиенти се опитат да организират доставката си сами и тогава осъзнават колко време и средства им спестяваме. Изборът на подходящата транспортна калкулацията на разходите и анализът на пазара им създават трудности.

Поради това транспортът, складирането и другите съпътстващи доставката логистични грижи е удачно да бъдат оставени на тези, които са специализирани в тях. Така участниците във веригата на доставки могат се фокусират върху това, което правят най-добре", казва в заключение Димчо Димчев.