През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает у нас се увеличава реално с 1.7%, в сравнение с второто тримесечие на 2022 г., сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Заетите лица в икономиката са 3 561.7 хил., а общият брой отработени часове е 1 426.7 милиона.

Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в индустрията и в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 11 880.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 29.7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 2.1%, в сравнение с второто тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.0%.

За второто тримесечие на 2023 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 906.2 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 31.7 лв. за един отработен човекочас, според предварителните данни.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 10 359.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 920.3 лв. БДС на един зает и 7.6 лв. за един отработен човекочас.