Индексът на промишленото производство се понижава с 1.3% през юли 2023 г. в сравнение с предходния месец, показват данните на Националния статистически институт. 

На годишна база, спрямо съответния месец на миналата година, показателят бележи спад от 11.5 на сто. 

Месечни изменения

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 8.4%) и в добивната промишленост (с 8.1%), а увеличение се наблюдава в преработващата промишленост(с 0.9%).

По-значително нарастване в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили (с 10.3%), производството на химични продукти (с 8.6%) и производството на метални изделия, без машини и оборудване (със 7.8%).

Спад е регистриран при производството на тютюневи изделия (с 21.5%), производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 8.3%) и обработката на кожи и производството кожени изделия (с 8.2%). 

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 42.6%), в добивната промишленост (с 23.5%) и при преработващата промишленост (с 3.1%).

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на тютюневи изделия (с 50.7%), производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (с 29%), производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 22%), производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (с 20.8%) и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 20.3%).

Ръст пък е регистриран при производството на метални изделия, без машини и oборудване (с 31.8%).