Средната работна заплата в България достигна 1957 лв. през второто тримесечие на 2023 г., сочи информационният бюлетин на Министерството на труда и социалната политика.

Тя е най-висока в София - 2697 лв., с 37.8% над средната стойност за страната. Най-ниски заплати продължават да получават във Видин - 1288 лв., посочва darik.bg.

Възможна ли е по-кратка работна седмица у нас

Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе - 16.5%, както и в Търговище - 15.6%, а най-малък - в Силистра - само 4%.

Пълен списък на средната работна заплата (СРЗ) по области:

Видин със СРЗ от 1 288 лв.

Кюстендил със СРЗ от 1 291 лв.

Благоевград със СРЗ от 1 296 лв.

Силистра със СРЗ от 1 306 лв.

Къде по света се работи едва 24 часа на седмица

Хасково със СРЗ от 1 308 лв.

Смолян със СРЗ от 1 341 лв.

Монтана със СРЗ от 1 392 лв.

Добрич със СРЗ от 1 431 лв.

Сливен със СРЗ от 1 446 лв.

Кърджали със СРЗ от 1 450 лв.

Велико Търново със СРЗ от 1 454 лв.

Ловеч със СРЗ от 1 471 лв.

Разград със СРЗ от 1 486 лв.

Финансова подкрепа за работодатели и безработни до 29 септември

Ямбол със СРЗ от 1 494 лв.

Бургас със СРЗ от 1 504 лв.

Плевен със СРЗ от 1 506 лв.

Перник със СРЗ от 1 528 лв.

Търговище със СРЗ от 1 529 лв.

Шумен със СРЗ от 1 550 лв.

Габрово със СРЗ от 1 592 лв.

Пазарджик със СРЗ от 1 596 лв.

Русе със СРЗ от 1 601 лв.

Пловдив със СРЗ от 1 676 лв.

Враца със СРЗ от 1 777 лв.

Стара Загора със СРЗ от 1 780 лв.

Варна със СРЗ от 1 790 лв.

София със СРЗ от 1 815 лв.

София (столица) със СРЗ от 2 697 лв.

Защо работим по 8 часа на ден от понеделник до петък

Най-високо остава заплащането в икономическата дейност, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения - над 4300 лв. Следва производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия - малко над 3000 лв.

Почти толкова е средното заплащане и във финансови и застрахователни дейности. Под средната заплата за страната получават работещите в хотелиерство и ресторантьорство - 1178 лв., в селското и горско стопанство - 1400 лв., строителство - 1500 лв.

Следват култура, спорт и развлечения със заплащане от 1600 лв.

Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през второто тримесечие на 2023 г. се е повишил до 5326.75 лв. – с 16.5% повече, в сравнение със същия период на миналата година.