Цените на имотите в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. отчитат ръст от 0.3% спрямо три месеца по-рано, докато наемите нарастват с 0.7%, сочат данни на Евростат.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г., цените на имотите в ЕС се понижават с 1.1%, докато наемите скачат с 3%.

Наемите и цените на недвижимите имоти в ЕС поскъпнаха в периода от началото на 2010 г. до второто тримесечие на 2011 г. След това тримесечие, наемите продължиха своя ръст и до днес.

От своя страна цените на имотите отбелязаха силен спад от второто тримесечие на 2011 до първото тримесечие на 2013 г. Периодът беше последван от стабилизиране на цените между 2013 и 2014 г.

Бързото нарастване на цените в ЕС започна в началото на 2015 г. До второто тримесечие на 2022 г. цените на недвижимостите отчетоха по-силен ръст от наемите. През третото тримесечие на миналата година цените на имотите и наемите добавиха по 0.7 на сто.

Последваха две поредни тримесечия на спад на цените на имотите, както и скромен ръст през изминалите три месеца.

Цените на жилищата нараснаха двойно в редица държави – Естония, Унгария, Литва, Латвия, Чехия, Люксембург и Австрия.

Между 2010 година и второто тримесечие на 2023 г. имотите отчитат ръст от 46%, а наемите добавят 21 на сто.  

Общо на 20 от 27-те пазара в ЕС, цените на имотите отчитат ръст в периода от 2010 г. насам. 

Най-съществен е той в Естония (+211%), Унгария (+180%), Литва (+152%), Латвия (+144%), Чехия (+122%), Люксембург и Австрия (+120%). Понижения се наблюдават в Гърция (-14%), Италия (-8%) и Кипър (-3%).

Наемите бележат спад единствено в Гърция (-21%), докато във всички останалите държави от ЕС отчитат повишения. Най-големи са те в Естония (+208%) и Литва (+168%).

Какво се случва в България?

Спрямо година по-рано цените отчитат повишение от 10.7%. Поскъпването на новите имоти е от 9.5 на сто, а на съществуващите – от 11.4 на сто, сочат данни на НСИ.

Според националната статистика, ръстът в цените на имотите през последните три месеца е от 4.3 на сто, като по-голямо повишение има при новите имоти (6.8%), докато при съществуващите жилища то е 2.7 на сто.