Статистиката показва, че едва 10% от всички жилища в България са застраховани, като по този показател страната ни е на едно от последните места в Европа.

Числата изглеждат още по-парадоксално, имайки предвид постоянно нарастващите цени на имотите, както и на ремонтните дейности, строителните материали и всички останали разходи, свързани с поддръжката на едно жилище. 

Днес потенциалните финансови щети за имота от евентуално бедствие, инцидент, грабеж и т.н. могат да бъдат огромни, което означава, че застраховката срещу подобни събития носи изключително големи ползи. 

ДЗИ предлага имуществена застраховка "Комфорт за дома", която включва различни варианти, в зависимост от покритието и желанията на клиента. 

Какво включва застраховката? 

Имуществената застраховка на ДЗИ се предлага в три различни пакета, като базовият - Сребро, включва защита при пожар, мълния, експлозия или имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло или части от него, както и при природни бедствия -  буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед или при замръзване. 

Застраховката покрива и рискове, свързани с онлайн сигурността, злонамерени действия на трети лица върху имуществото, разходи за временно настаняване, както всички останали разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото събитие. 

Вторият пакет - Злато, добавя към тези рискове и покритие при късо съединениe или токов удар, както и услугата SOS за дома, която включва помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации, като липса на електричество, счупване на стъкла, повреда на ключалка, течове и др. 24 часа 7 дни в седмицата. 

Тази опция може да бъде изключително полезна, тъй като едва ли има човек, на когото не се е налагало да търси спешно "майстори" при внезапни аварии у дома. А когато те трябва да бъдат отстранени в рамките на деня, и особено през уикенда, задачата става изключително трудна. 

Третият пакет - Платина, включва максималното покритие, което добавя защита от свлачища или срутване на земни пластове, както и от евентуален удар на пътно превозно средство в застрахования имот. 

Какъв е размерът на застрахователната премия? 

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на застрахованото имущество (жилище, гараж, обзавеждане, земя и др.), населеното място, в което се намира, комбинацията от рискове, които покрива както и от застрахователната сума, определена от клиента.
 
Застраховката се сключва на база на т. нар. възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото или за замяната му с ново, без да се прилага обезценка. 

В случай че настъпи застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение до размера на вредата в рамките на застрахователната сума, но не по-голямо от нея. 

Според данните от калкулатора на ДЗИ, годишната премия за апартамент в София, оценен на застрахователна сума от 100 000 евро, е между 130 и 220 лева, в зависимост от избрания пакет. Премията може да се плати наведнъж, на 6-месечни или на 3-месечни вноски. 

Как можем да сключим застраховка "Комфорт за дома"?

Полицата по имуществената застраховка в ДЗИ може да бъде сключена изцяло по електронен път с електронна идентификация и безплатен eлектронен подпис от ДЗИ.

За целта не е необходим оглед на място, нито документи за собственост на имота. Полицата се изпраща на електронната поща на потребителя, където впоследствие той може да получава и известия за нейното изтичане или за предстоящи вноски. 

Застрахователната премия също се плаща дистанционно - чрез банкова карта или през системата на ePay.