Книжата на Софарма повишиха стойността си през настоящата година от 4.46 лева за брой до 7.30 лева в края на петъчната търговска сесия.

Ръстът от 63.68% е вторият най-голям сред компаниите, включени в изчислението на основните индекси (бел. ред. след Шелли Груп).

В петък сделки по позицията се сключиха и на ниво от 7.48 лева за лот, при което пазарната капитализация на фармацевтичната компания премина границата от 1 млрд. лева.

На какво се дължи това сериозно повишение?

Дивидент

През миналата седмица от компанията публикуваха подробности за предстоящото през ноември общо събрание на акционерите. Основната точка в него е гласуването на шестмесечен дивидент от 0.90 лева за брой.

Сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за първото полугодие на 2023 г. ще бъде за сметка на допълнителните резерви на дружеството.

Ако предложението бъде одобрено, физическите лица ще получат нетните 0.855 лева за всяка притежавана от тях акция, след приспадането на 5% данък върху дивидентите. 

Именно това се оказа и последната причина за ръста, а останалите са добрите резултати на дружеството и продължаващите покупки на собствени книжа от страна на ръководството на компанията.

Справка на Darik Business Review показва, че последните сделки на изпълнителният директор и председател на СД Огнян Донев са на максималната цена от 7.02 лева за брой.

Резултатите

Към полугодието Софарма отчита нетна консолидирана печалба от 63.4 млн. лв. - с над 20 млн. лв. повече спрямо сравнимия период година по-рано.

Приходите й от продажби бележат ръст от 114 млн. лв., или 14.2%, достигайки 916.9 млн. лв. през първо полугодие на 2023 г. спрямо 802.9 млн. лв. година по-рано.

Продажбите на стоки се повишават с 97.9 млн. лв., или 14.7%, като нарастват до 765.7 млн. лв. през първото полугодие на 2023 г. срещу 667.8 млн. лв. в периода януари-юни на 2022 г.

Продажбите на готова продукция скачат с 16.1 млн. лв., или 11.9%, до 151.2 млн. лв. през първото полугодие на 2023 г. спрямо 135.1 млн. лв. преди 12 месеца.

Ръстът в цената до 7.30 лева за брой през миналата седмица обаче обезсилва решение на общото събрание на Софарма от август, съгласно което дружеството трябваше да придобие до 3% от собствениците си книжа на максималната цена от 6.50 лева за брой.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.