Индексът на потребителските цени нараства с 6.3% на годишна база през септември - най-ниският темп на растеж от октомври 2021 г. насам, показват данните на Националния статистически институт. 

Спрямо предходния месец август индексът на потребителските цени е отрицателен - в размер на -0.1%. 

Инфлацията от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.6%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 - септември 2023 г. спрямо периода октомври 2021 - септември 2022 г. е 12.4%, сочи още статистиката. 

През септември 2023 г. спрямо предходния месец спад бележат цените на стоките и услугите в групите развлечения и култура (с 10.1%) и ресторанти и хотели (с 1.9%).

На месечна база най-силно поскъпване се наблюдава в групите образование (с 4%), транспорт (с 2.7%), облекло и обувки (с 0.6%), здравеопазване (с 0.6%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (с 0.5%) 

През септември в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при дизеловото гориво -(с 6.2%), пропан-бутана (с 4.8%) и бензин А95Н (с 4.5%), както и при централното газоснабдяване (с 4%). 

През септември 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0.7%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.6% и 0.1%. 

Индексът на цените в т. нар. малка кошница, която включва стоки и услуги от първа необходимост,  регистрира увеличение с 0.5% на месечна база и с 3.7% от началото на годината.

С помощта на калкулатора на Darik Business Review можете да изчислите личната си инфлация, която зависи от конкретното потребление на стоките и услугите от различните групи.