Дейността на Kaufland България създава добавена стойност за над 1.63 млрд. лв. в българската икономика. Това представлява 1.3% от брутната добавена стойност на страната за 2022 г.

Това се казва в доклада за нетна оценка на въздействието на ритейлъра за миналата година, изготвен с подкрепата на консултантската компания denkstatt България.

Документът проучва какво е цялостното въздействие от дейността на Kaufland у нас, като са проследени както позитивните, така и негативните въздействия на компанията - първата в България, оповестяваща публично подобна нетна оценка.

Едно работно място в Kaufland България поддържа над пет други в българската икономика

Едно работно място в Kaufland България поддържа над пет други в българската икономика. Дейността на веригата у нас допринася за създаването и поддържането на 41 321 работни места, включително 6 125 нейни служители и 1459 работещи при концесионерите.

Чрез закупуването на стоки от български производители и доставчици подкрепените работни места в цялата верига на доставки се равняват на 33 000. За сравнение, през 2019 г. поддържаните работни места от Kaufland са около 31 хиляди - или с близо 25% по-малко.

Всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават допълнителна стойност за 71.7 лева

На всеки 100 лв., похарчени в магазините й, компанията внася обратно в българската икономика 59 лв. чрез купуването на продукти от български фирми. Общите разходи за продукти и услуги водят до още 71.7 лв. допълнителни въздействия у нас, сочи още докладът.

Тези въздействия включват добавената стойност, създадена от доставчиците на Kaulfand, както и допълнителната стойност, генерирана в цялата верига на доставките след тях, която обхваща хиляди фирми от всички сектори на българската икономика.

До края на 2023 г. веригата планира да изкупи български плодове и зеленчуци на стойност над 77 млн. лева. С тях общата стойност на изкупената родна продукция от 2019 г. насам ще достигне 309 млн. лева.

През 2022 г. веригата е сключила договори с 25 земеделски производители от цялата страна за предоставяне на над 65 вида плодове и зеленчуци. Плановете на компанията включват допълнително разширяване на дела на предлаганата българска продукция с 30%.

Концепцията One Stop Shopping

Благодарение на концепцията One Stop Shopping, обектите на веригата се превръщат в търговски центрове, които дават възможност за развитие на редица други бизнеси под един покрив.

В населените места извън големите градове Kaufland често е единственото място, на което разнообразни бизнеси имат възможността да функционират, създавайки добавена стойност от 23.5 милиона лева за българската икономика. 

Kaufland България

В последните две години компанията инвестира над 40 млн. лева в модернизиране на своите хипермаркети. До края на 2023 г. тя планира да превърне още 13 обекта в социални центрове за цялото семейство.

Към момента на територията на магазините и паркингите на Kaufland функционират над 500 търговски обекта на 130 партньора от 46 бранша. През април 2023 г. веригата откри и своя първия ритейл парк, разположен на територията на паркинга на хипермаркета на компанията в Сандански. 

Още от доклада

Положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото у нас, е близо 4 пъти по-висока от стойността на отрицателните екологични въздействия от дейността на компанията, сочат още данните от доклада на ритейлъра.

Отрицателните въздействия, равняващи се на 447 млн. лв., идват предимно от негативите за околната среда, причинени от дейности, които не са под пряк оперативен контрол на компанията. 

"Заслужено се позиционираме и като „зеления“ ритейлър на България заради всички иновативни екологични политики, които внедряваме. В рамките на отчетния период преминахме към 100% „зелена“ енергия и като резултат нашите преки емисии са спаднали с 45% спрямо 2019 г.", посочи главният изпълнителен директор на веригата Иван Чернев.

Всички тези позитивни въздействия са естествен резултат от целенасочените усилия на компанията в няколко основни направления, според Чернев:

  • Стремеж към създаване на добавена стойност за потребителите чрез предоставяне на повече продукти и услуги под един покрив (концепцията One Stop Shopping);
  • Ръст на предлаганите продукти от български производители;
  • Строг контрол върху различните категории продукти за осигуряване на високо качество на достъпни цени.

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България се базира на данни за финансовата година 1.3.2022 г. – 28.2.2023 г. Докладът е разработен на базата на подхода Sustainability accounting.