България трябва да е готова за еврозоната, защото инвестициите и бъдещето на страната предпоставят необходимостта от присъединяването й към валутния съюз.

Въпросът е, че в следващата година всички финансови институции ще са изправени пред ситуация, в която ще трябва да представят всички продукти и лихви както в лева, така и в евро.  

Това заяви Магдалена Батинкова, групов директор "Управление на риска и нормативно съответствие" в tbi bank, която взе участие във форума Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие. 

Тя добави още, че в момента всички инвестиции са насочени към подготовката на системите и инфраструктурата в тази посока. 

"Пред банките в момента стои въпросът да запазят ниските лихви по кредитите, като в същото време осигурят системната обезпеченост, която да поеме това ново предизвикателство", заяви Батинкова. 

Как влияят регулациите на банковия сектор?   

Банковата система и нейните отношения с гражданите и бизнеса се крепят на доверие и за да може тя да поддържа своята стабилност, трябва да отговаря на регулаторните изисквания. 

"Да, трудно е, от гледна точка на това, че новите директиви и регулации понякога са по над 1000 страници. Много от времето на нашите експерти отива в запознаване с новите изисквания, за да може банките максимално бързо да се адаптират към тях.

Всяка нова регулация изисква контрол, въвеждане, мониторинг и т.н. Регулациите се затягат все повече и повече, но те са неизменна част от банковата дейност", коментира Батинкова. 

Как се развива "зеленото" банкиране?

"В tbi bank сме се насочили към две основни плоскости, когато става въпрос за зеленото банкиране. В момента то е насочено предимно към по-големите предприятия, а не толкова към физическите лица, но аз искам да обърна внимание именно на тях.

Логично е зеленият преход да започне от индустрията, но и ние, като граждани, трябва да защитаваме екологията. В tbi сме се насочили към това да генерираме по-малко отпадъци, да ги събираме разделно, да не ползваме пластмасови продукти и много голяма част от нашата стратегия за внедряване на зеленото банкиране е социалната отговорност", коментира Магдалена Батинкова. 

Тя каза още, че диверсификацията и равнопоставеността на половете в екипа също е ключов аспект от тази стратегия. 

"Ролята на банките е да бъдат посланици на зеленото банкиране и да помагат на клиентите си. Това важи особено за големите корпоративни клиенти, за които също голяма част от регулациите са задължителни", обясни Батинкова. 

По думите ѝ, в бъдеще вероятно ще има и все по-големи разлики в условията за банковото финасиране на компаниите, които са "зелени" и онези, които не са. Целият банков сектор е длъжен да спазва новите регулаторни изисквания, а изпълнението им изисква внедряването на много нови технологии. 

Как се справят банките с привличавето, задържането и обучаването на техните кадри? 

"Аз съм в tbi bank вече 17 години и като цяло, банките вече не се конкурират за служители само помежду си, но и с финтех компаниите, технологичните корпорации и т.н.

От една страна, банките са се фокусирали върху това да създадат предпоставки служителите им да се чувстват комфортно, но все още има недостиг на кадри, което важи не само за банковия, но и за всички останали сектори", смята Магдалена Батинкова. 

Според нея, в очите на много млади хора банковата дейност все още е една бюрократична професия, свързана с четене на много документи, организиране на срещи и т.н. 

"Но в tbi се опитваме да бъдем различни, да организираме нови дейности и дори нови професии в банковата дейност, които преди не са съществували.

Типичен пример е изкуственият интелект и приложенията, като ChatGPT. Ние организираме курсове и обучения, които да ни помогнат по-ефективно да ги използваме в нашата работа", обясни Батинкова. 

Какво е бъдещето на банковата дигитализация?  

"Дигитализацията на банковия сектор се случва заради клиентите. В бъдеще тя също ще бъде продиктувана от изискванията на клиентското обслужване. 

Много от младите хора вече нямат време и желание да посещават банкови офиси, но аз лично смятам, че България все още е много далече от момента, в който те ще изчезнат напълно.

Не за друго, а защото доверието на клиента все още минава през това да има личен контакт със своя банкер", заяви Магдалена Батинкова. По думите ѝ, има различни казуси и необходимост от консултации, които не могат да бъдат проведени през едно мобилно приложение. 

"Това, което се губи при дигитализацията, е персоналната "настройка" за всеки отделен потребител. Голямото предизвикателство е как да направим уникален продукт, който да покрива специфичните нужди на клиента", каза още тя. 

Форумът Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие се осъществи с подкрепата на ОББ Асет мениджмънт, Българска фондова борса, BULGARIAN PROPERTIES и Соф Кънект.