Инфлацията в страните от ЕС за последната година се понижава, но това не важи за храните, чието поскъпване се отразява най-сериозно на семействата с по-ниски доходи в Европа.

Инфлацията в еврозоната вече е 2.9% към октомври спрямо върховите 10.6%, регистрирани преди година. Показателят в страните от ЕС възлиза на 3.6 на сто срещу 11.5% към октомври 2022 г.

Поскъпването при храните обаче продължава. Това е особено видно при реалната инфлация, която се изчислява като от инфлацията при храните се извади общото поскъпване за периода.

Показателят сочи, че нивата на реалната инфлация при храните в края на октомври е 4.6% за еврозоната и 4% в ЕС, което оказва най-голям натиск върху най-бедната част от населението.

През 2022 г. инфлацията отчете сериозен ръст в държавите от ЕС, достигайки нива, невиждани в последните четири десетилетия. Най-високата годишна инфлация в ЕС за периода от 1997 и 2021 г. беше регистрирана през юли 2008 г. - 4.4%.

Годишната инфлация при храните и безалкохолните напитки също следваше подобен тренд, повишавайки се до 19.2% през март 2023 г. Разликата между общата инфлация и тази при храните обаче никога не е била толкова голяма, колкото през последните 12 месеца.

От 1997 г., откогато са първите налични данни на Евростат, нивата на реалната инфлация при храните никога не е надвишавала 3.5% до средата на 2022 г. Тя нараства до 3.9% през август 2022 г., след което се покачва до 10.9% през март 2023 г.

Към октомври 2023 г. годишната инфлация при храните е по-висока от общата инфлация в 33 от 37-те държави в Европа.

Тя варира от -5.7% в Чехия до 10.9 на сто в Белгия. Високи нива на показателя са регистрирани в Нидерландия (8.8%), Гърция (6.6%) и Испания (5.9%). Освен Чехия, държавите с отрицателна инфлация при храните са Унгария (-1.6%) и Румъния (-0.5%). 

При четирите държави с най-голямо население в ЕС инфлацията при храните варира от 3.5 и 3.7 на сто във Франция и Германия до 4.9 и 5.9 на сто в Италия и Испания.

Годишна инфлация при храните

Нивата варират от 3.7 на сто в Дания до 10.4 на сто в Гърция. Средните нива за ЕС възлизат на 7.6%, с което за първи път от май 2022 г. показателят слиза под 10%. Годишната инфлация при храните е над 7.5% в общо 14 държави от ЕС, включително Гърция, Белгия, Испания и Франция.

В България тя е 7.9 на сто към октомври 2023 г.

Извън ЕС, най-висока инфлация има в Турция, където тя достига 72.5%.

Реалната инфлация при храните

Белгия, Нидерландия и Гърция заемат челните места по този показател със съответно 10.9, 8.8 и 6.6 на сто. Над 5% реална инфлация при храните има още в Испания и Люксембург. У нас тя възлиза на 2%.

Над средните нива за ЕС (4%) е поскъпването при храните след отчитане на общата инфлация и в Италия, и в Дания.