Данъчните оценки на имотите трябва да са реални, а не тези от 2007 г., но това не значи автоматично, че ще се вдигнат данъците.

Това заяви министърът на финансите Асен Василев на първата среща на местната и изпълнителната власт „Общините – перспектива 2027“, организирана от вестник „24 часа“.

Министърът поясни, че общините могат да решават какъв процент от данъчни оценки да съберат. „Ако искат да задържат данъците при вдигащи се данъчни оценки, те имат механизъм, като намаляват процента, който събират. Това е местна политика.

Правителството нито получава някакви приходи от тези данъци, нито под някаква форма може да накара общините, да им каже какво да правят, но е много важно да стъпим върху реалните цени“, каза Асен Василев.

Според него промените, касаещи данъчните оценки, няма да се случат от 1 януари 2024 г. Има поне една година период преди въобще да може да влезе в сила, което дава достатъчно време и на новите, и на старите кметове да си направят плановете и да решат как искат да подходят във всяка община индивидуално, посочи министърът.

Той подчерта, че Министерството на финансите е само технически вносител на това предложение. То е по инициатива на Националното сдружение на общините в Република България, което обаче няма законодателна инициатива. 

Относно финансовата децентрализация, министър Василев сподели мнението си, че преотстъпването на част от данъка за физическите лица на общините не може да е с еднакъв процент за всички.

Ако, например, държавата върне 2 от 10-те процента корпоративен данък на местната власт, ще се получи огромна разлика между общините, защото средната заплата в София е 2700 лв., в страната е 2000 лв., но има общини, където тя е близо до минималната - около 1000 лв.

Ако се въведе автоматично еднакъв процент, който остава в местната хазна, ще продължи тенденцията хората да идват да работят в София, а малките общини да нямат достатъчно постъпления.

„Ако искаме да провеждаме регионална политика, тя трябва да дава на малките общини шанс да се доразвият“, категоричен е министърът. В тази насока е разработена и програмата за общински проекти в бюджета за 2024 г.

В нея лимитите на размера на финансиране на проектите са направени така, че по-малките общините да могат да получат ресурс, който не зависи само от броя на населението.

Той съобщи, че за 24 часа в Министерството на финансите са постъпили 800 проектни предложения от 261 общини и добави, че е отговорност на кметовете как ще подредят проектите съобразно нуждите на жителите.

Министърът на финансите посочи, че преди две години Фондът за общински проекти е бил 180 млн. лв., а през 2022 г. е увеличен на 450 млн. лв. Сега този фонд ще влезе устойчиво в Закона за държавния бюджет, така че да има яснота и равен достъп до тези средства.

Асен Василев категорично заяви, че никога не е делил общините спрямо техните характеристики и винаги е отворен за диалог с кметовете.

В изказването си финансовият министър се спря и на средствата, отпуснати от ЕС, за да може България да подмени ВиК инсталациите в голяма част от общините.

„Равносметката към днешния момент е, че колкото пари сме успели да инвестираме във ВиК инсталациите, толкова сме и загубили под формата на корекции заради лошо възлагане.

Около 30% от парите реално са вложени във ВиК инфраструктура и всичко останало в момента трябваше да го върнем на Европа“, каза той.

За осигуряването на пари за магистрали финансовият министър посочи, че бюджетите за тази и за миналата година, отпуснати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са били достатъчно, но около 1.2 млрд. лв. са върнати обратно, защото няма проектна готовност, няма разрешения за строеж, няма ОВОС.

„За над 90% от магистралите, които виждаме красиво нарисувани по картата, ние даже не сме на ниво идеен проект. МРРБ започна да работи по това, но се изисква време“, допълни министърът.