Българите продължават да увеличават задълженията си към търговските банки - на фона на все още ниските лихви по кредитите у нас.

Справка на Darik Business Review показва, че през последните 12 месеца банките са отпуснали 7.23 млрд. лв. нови ипотеки и 8.35 млрд. лв. потребителски кредити. За предходните 12 месеца сумите са съответно 6.47 млрд. лв. и 7.9 млрд. лв. 

Данни на БНБ показват, че в последните 8 месеца българите са теглили по над 500 млн. лв. жилищни кредити месечно. Рекордните 736.7 млн. лв. са отчетени през юни, докато през октомври сумата възлиза на 667.4 млн. лв.

Бумът при кредитирането е още по-ясно изразен при потребителските заеми - за 25-и пореден месец се теглят по поне половин милиард лева. Част от сумата се отчита като нови заеми, а друга част отива за предоговаряне и рефинансиране на задължения. 

Данни на БНБ сочат още, че сектор „Домакинства и НТООД“ има задължения от 37.413 млрд. лв. Спрямо година по-рано те се увеличават с 14.3% (14% годишно повишение през септември 2023 г).

Показателят премина границата от 20% от БВП за първи път в историята.