Книжата на Софарма се търгуват с право на дивидент до 6 декември, включително. Преди дни акционерите на фармацевтичната компания гласуваха разпределението на шестмесечен дивидент.

Сумата от 0.90 лв. на акция се получава от печалбата на компанията за първото полугодие на годината, както и за сметка на допълнителните резерви на дружеството. При настоящата цена на книжата от 7.16 лева за брой Софарма предоставя над 12.5% дивидентна доходност. 

Дивидентът ще бъде изплатен на 22 януари 2024 г.

Софарма АД е втората най-скъпа компания на Българска фондова борса. Днес тя се оценява на 1.235 млрд. лв.

Изчисления на Darik Business Review показват, че книжата на фармацевтичната компания трябва да поскъпнат до 8.75 лв. за брой, за да изпреварят Чайкафарма Висококачествени лекарства като най-скъпото дружество на БФБ.

Изчисленията са направени при условие, че цената на книгата на втората компания остане непроменена.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
** Авторът не притежава акции от гореизброените компании.