Диверсификацията е процес, чрез който инвеститорите се стремят да разпределят риска между различни видове и класове активи. Според теорията, ядрото на всеки портфейл от финансови активи следва да бъде съставено от акции, облигации и пари в брой.

При правилна конструкция инвеститорът може да си позволи да поема повече риск. Според финансовите експерти на Amundi, сега (а и винаги) е добър момент за диверсификация.

Общите финансови съвети диктуват акциите да бъдат в основата на всеки финансов портфейл. В крайна сметка, най-богатите инвеститори в света също се придържат към този съвет. Но хората трябва да добавят и още нещо към портфолиото си.

Освен акции, най-честата инвестиция са облигации. С нарасналите лихвени проценти, в момента е интересно да се инвестира в тях.

„Хубаво е, че най-накрая имаме възможност да диверсифицираме, защото през последните 15 години, когато лихвените проценти са нула или близо до нулата, инвестициите в облигации бяха по-слабо популярни, защото не предлагаха почти никаква възвръщаемост.

Само преди две години 60% от европейските държавните облигации предлагаха отрицателна доходност“, споделя Петр Зайич, старши портфолио мениджър в Amundi.

Експерти обаче казват, че възможността за купуване на качествени облигации е възможно скоро да приключи, ако централните банки започнат ново намаляване на лихвените проценти. Така че не бива да се чака твърде дълго.

В допълнение към акциите и облигациите, ценните книжа, скъпоценните камъни и други суровини са популярни сред опитните инвеститори.

Пазарните лидери държат част от портфолиото си и в недвижими имоти. Тръстовете (фондове) за инвестиции в недвижими имоти (REITs, или на български АДСИЦ) са доста популярни.

По същество, това е фонд като всеки друг - има собствен мениджър, който реално купува имоти и оптимизира портфейла според пазарните условия. Инвеститорите не се налага да купуват директно апартаменти, къщи, офиси и т.н., фондът прави това вместо тях.

Предимството на фондовете за недвижими имоти е, че позволяват на инвеститорите достъп до недвижимости, които вероятно не биха могли да купят като физически лица. 

Само когато сте изградили стабилно основно портфолио, можете да си позволите да диверсифицирате в по-екзотични инвестиции.

Напоследък алтернативните варианти стават все по-популярни - те могат да включват криптовалути, но също и материални колекционерски ценности, като скъпи вина или уиски.

„По принцип всичко извън стандартните инвестиции, като публично търгувани акции, облигации и парични средства, може да се счита за алтернативна инвестиция.

Класическият портфейл се състои от акции, тъй като те имат най-висок потенциал за възвръщаемост, и облигации, които допълват акциите в техните по-слаби години.

Понякога те се допълват повече, понякога по-малко. Но миналата 2022 г. не беше добра за нито един от тези активи, поради което алтернативите инвестиции станаха по-популярни", обяснява Марек Нислер, мениджър Продажби за частни и институционални клиенти в Amundi.

Точно както не трябва да влагате всичките си пари в един актив, не трябва да харчите всичките си пари за инвестиции, като цяло. Опитният инвеститор знае, че е необходимо да притежава определена сума в брой, в идеалния случай в различни валути.

Такава „финансова възглавница“ осигурява на човек предпазна мрежа за внезапни и непланирани инвестиции в личния му живот, но също така му позволява да изчака по-добра възможност на пазарите. Например, за да купите повече във време, когато пазарите бележат спад.

Въведение в света на облигациите

Експерт на Amundi съветва как да запазите спокойствие на пазарите.

Нека да разгледаме държавните облигации, които в момента предлагат интересна доходност. Зденек Павлик, старши продуктов специалист в Amundi, говори не само за тези ценни книжа, но и за общия подход към инвестирането.

Когато човек вземе заем, той обикновено прави редовни погасявания на главница и лихва за определен период от време. С облигациите е обратното. Първо плащате определена сума за ценните книжа, а след това емитентът плаща лихва и главница в края на периода.

Облигациите често са засенчени от привидно по-привлекателни инвестиции, като акциите. Въпреки това, според финансовия експерт на Amundi Павлик, те могат да предложат интересна възвръщаемост по относително безопасен начин.

„Държавни облигации в момента предлагат атрактивна доходност за първи път от дълго време“, казва старши продуктовият специалист в Amundi.

„Лихвените проценти са на нива, невиждани от 20 години. Националните банки бяха принудена да реагират на изключително високата инфлация и започнаха рязко да ги повишават.

Нивото им е свързано, разбира се, и с други лихвени проценти в икономика, като заеми или спестовни сметки, но също и от лихвите по облигациите или доходността на облигациите“, обясни Павлик.

Нека да разгледаме пример от реалния свят за това как лихвените проценти влияят върху облигациите. 

„Да предположим, че притежавате петгодишна държавна облигация с доходност от 5% днес. С течение на времето инфлационният натиск ще отслабне, икономиката ще расте по-бавно и централната банка ще намали лихвените проценти до ниво, например от 3%. По този начин вие имате актив, който носи 5%, а пазарът предлага 3%.

Какво ще кажете, ако някой иска да купи вашата облигация?. Бихте ли продали за същата сума, за която сте купили? Не, няма да продадете на същата цена, ще продадете по-скъпо.

Ето как пазарът ще започне да ценообразува облигациите, когато лихвените проценти паднат, цените им ще се покачат и стойността на вашите инвестирани активи също ще се повиши“, каза Павлик.

Какъв подход да предприема за инвестиране?

Всеки може да бъде добър инвеститор, когато пазарите отчитат растеж. Предизвикателствата идват, когато нещата станат трудни. Това понякога се случва на пазарите.

В такива моменти трябва да се придържате към стратегията си, да мислите дългосрочно и да инвестирате редовно. Търпението при инвестиране винаги се е отплащало и ще продължи да го прави.

„Когато има криза или спад, е добре да отидеш при консултант. Така, както отиваме на лекар, когато се почувстваме зле. За да разбереш сериозно ли е положението и изобщо струва ли си да променяш портфолиото си“.

Човешкият мозък е два пъти по-чувствителен към загуба, отколкото към печалба. Няма инвестиция без риск.

Но докато следваме правилата за диверсификация и дисциплина, и се придържаме към стратегията си, следва резултатите да се подобрят в дългосрочен план и това е каквото говори статистиката за капиталовите пазари в ретроспективен поглед“, добавя Павлик.

Кога е най-доброто време за инвестиране? „Хората трябва да инвестират през цялото време. В крайна сметка, инвестирането не е нищо повече от отлагане на текущото потребление за бъдещето. Ако искам да съм на този свят след няколко години, трябва да инвестирам. Нищо сложно“.

Хората трябва да осъзнаят, че инфлацията подкопава реалните им спестявания. „В дългосрочен план инфлацията поглъща вашите спестявания, всъщност, вашето време, което сте посветили на работа, за което ви е платено и което искате да запазите частично за в бъдеще“, казва финансовият експерт.

Пет инвестиционни мита

Инвестирането отдавна е свързано с редица митове. Нека да разгледаме най-често срещаните през очите на Зденек Павлик от Amundi.

Инвестициите за богати ли са?

„Напротив, за да стана по-богат, трябва да инвестирам. За обикновения човек взаимните фондове са може би най-доброто решение“, казва Павлик.

-Сложно ли е инвестирането?

„Зависи как подхождаш към него. Просто трябва да се определи стратегия, риска, който искам да поема, и да се използват инвестиционните решения, предлагани от всяка банка или финансов съветник днес“, казва финансовият специалист.

Много рисковано ли е инвестирането?

"Безрисковото отлагане на текущото потребление в бъдещето просто не съществува. Обикновеният инвеститор ще намери по-малко или по-рискови форми на инвестиция на пазара.

Това обаче важи и за парите в разплащателна сметка и реалната им покупателна способност, благодарение на постоянната инфлация“, казва старши продуктов специалист в Amundi.

Не мога да получа парите веднага

„Това не е така. Инвестиционните фондове, които са идеалното решение за обикновения човек, обикновено ви позволяват да получите достъп до инвестираните средства в рамките на десет работни дни“, смята Павлик.

Твърде скъпо ли е инвестирането?

"Интересно е колко хора опитват лотарията или някакъв вид лотарийни билети, за да забогатеят бързо. Обикновено това са хора с по-ниски доходи и не разполагат с много активи.

Но те имат много по-голям шанс да забогатеят, ако заделят месечна сума в, да речем, акции, затворят си очите и не се тревожат за нищо. Накратко, те инвестират по дисциплиниран начин. Това са само няколкостотин лева на месец. Днес инвестиционната среда е много конкурентна, което намалява таксите", заключава той.