Amundi - най-голямата компания за управление на активи в Европа, очаква фрагментирана пазарна перспектива през 2024 г., като глобалният икономически растеж постепенно ще се забавя, а инфлацията би трябвало да отслабне, но да остане над целевите нива на централните банки до края на годината.

Ако приемем, че кризата в Близкия изток бъде овладяна, в основата на тези по-слаби икономически перспективи ще е основно забавянето на развитите пазари.

От Amundi прогнозират 2.5% ръст на глобалната икономика през 2024 г. и очакват икономическият растеж на развитите пазари да е 0.7% спрямо 3.6% на развиващите се пазари.

За 2025 г. Amundi прогнозира 2.7%, 1.5% и 3.6% ръст на глобалния БВП, на развитите пазари и на развиващите се пазари, респективно.

Инвестициите през 2024 г. ще бъдат насочени към качествените държавни и корпоративни облигации и търсенето на растеж през азиатските акции, тъй като този район би трябвало да се възползва повече от по-добрите икономически перспективи.

Инвеститорите също така трябва да търсят възможности през компании, позиционирани в дългосрочни тенденции, като енергийния преход или преместването на веригите на доставки.

Въпреки това, инвеститорите ще трябва да изчакват до второто полугодие по отношение на акциите на европейски компании, заяви Венсан Мортие, главен инвестиционен директор на Amundi.

Настъпващите промени по отношение на икономическия растеж, инфлацията и паричната политика ще създадат възможности за инвеститорите да добавят рискови активи към портфейлите си, допълни Моника Дефенд, ръководители на Amundi Investment Institute.

Основният сценарий на Amundi е за забавящ се и фрагментиран икономически растеж

От компанията очакват разминаването в икономическия растеж на развитите и развиващите се пазари да достигне петгодишен максимум.

САЩ ще бъде изправена през лека рецесия през първото полугодие на 2024 г., докато икономическият растеж в еврозоната в еврозоната ще се запази леко положителен.

Развиващите се пазари остават по-устойчиви, но демонстрират по-голяма фрагментация, като Азия се откроява като явен бенефициент на инвестиционните потоци.

САЩ

Прогнозата на Amundi за САЩ е за лека рецесия през първото полугодие на 2024 г., тъй като затягането на финансовите условия започва да се отразява на потребителите и компаниите.

През второто полугодие икономическият растеж би трябвало да се стабилизира, а инфлацията да се доближи до целевите нива. Прогнозата на Amundi e за 0.6% ръст на икономиката през 2024 г. и 1.6% през 2025 г.

Европа

От Amundi очакват икономическият растеж в еврозоната да остане нисък, със смесена динамика в отделните държави, вследствие на все по-рестриктивната фискална политика на фона на вече затегнатата парична политика.

Прогнозата на компанията с близо 2 трлн. евро активи под управление е, че ръстът на икономиката в еврозоната и във Великобритания ще бъде от по 0.5% през 2024 г. и от 1.2% и 1.3% през 2025 г., респективно.

Развиващите се пазари

Развиващите се пазари са се насочили към цикличен спад на фона на по-слабото търсене в световен мащаб. В Китай допълнителните фискални стимули няма да обърнат тенденцията към по-нисък икономически растеж (3.9% през 2024 г. и 3.4% през 2025 г).

Индия се очертава като нова сила, предлагаща ярки икономически перспективи на фона на силното местно търсене и инвестиции. Прогнозите на Amundi са за 6.0% икономически растеж през 2024 г. и 5.2% през 2025 г.). 

И накрая, страните в основата на новите маршрути на веригата за доставки в Азия или богатите на природни ресурси държави в Латинска Америка би трябвало да се справят по-добре.

Ходовете на централните банки

На фона на по-слабото търсене, инфлацията би трябвало да се доближи до целевите нива на централните банки през 2024 г.

Рисковете за по-висока инфлация остават в ерата на хаотичния енергиен преход и глобалното пренареждане, които биха могли да доведат до скок в храните на енергийните и хранителните продукти. Тези рискове биха могли да спрат или да обърнат процеса.

От Amundi очакват централните банки на развитите държави да останат в пауза по отношение на лихвените проценти през първото полугодие на 2024 г., докато инфлацията изглежда още повече под контрол.

Инфлацията в САЩ ще повлияе на реакцията на Федералния резерв, което, от своя страна, ще определи дълбочината на рецесията. Прогнозата на Amundi e, че Фед и ЕЦБ ще свалят лихвите общо със 150 и 125 базисни пункта, респективно, през 2024 г.

На развиващите се пазари е налице дезинфлация и централните банки имат известна възможност да понижават лихвите, но не и много място за грешки относно повторното фиксиране на инфлацията.

Инвестиционни последствия

През 2024 г. инвеститорите ще трябва да се ориентират в една фрагментирана икономическа перспектива. Голямото несъответствие в пазарните оценки и „пресъхването“ на излишната ликвидност ще доведат до по-висока волатилност при акциите. 

По-слабият икономически растеж може да благоприятства за завръщането на негативна корелация между облигации и акции, което е добра новина за диверсификацията и за портфейлите с множество активи.

Реалните и алтернативните активи, като хеджфондове с макро стратегии и инвестиращи в инструменти с фиксирана доходност, могат допълнително да допринесат за традиционната диверсификация.

Златото може да осигури защита от геополитически рискове, а някои суровини може да се използват за хеджиране срещу инфлацията.

Инструментите с фиксирана доходност са основен избор на фона на достигащите своя пик лихвени проценти. Качествените облигации (държавни и корпоративни) са предпочитаният от Amundi клас активи с настъпването на 2024 г.

Инвеститорите могат постепенно да добавят продължителност и да се фокусират върху дългови книжа с инвестиционна оценка, дълг на развиващи се страни в основни валути и краткосрочни облигации в евро с висока доходност.

След това към портфейла може да бъде добавен повече дълг на развиващите се пазари в местна валута, след като Фед започне да понижава лихвите, а доларът поевтинее.

Щатските облигации с висока доходност може да бъдат подложени на натиск от страна на високите разходи за рефинансиране през първото полугодие и да осъществят завръщане, когато финансовите условия бъдат облекчен през второто полугодие.

По отношение на акциите, с навлизането на 2024 г. от Amundi съветват инвеститорите да останат в отбранителна позиция и да се фокусират върху устойчивостта на дивидентите, качеството и ниската волатилност, както и да търсят стойност в САЩ и Япония.

Когато Фед започне да понижава лихвите, може да се насочат към по-циклични пазари и сектори, като Европа, развиващите се пазари и компаниите с малка пазарна капитализация. Основните теми при акциите ще бъдат енергийният преход, здравеопазването и изкуствения интелект.

Развиващите се пазари са ключов двигател за представянето. В началото на годината за предпочитане са дълговите инструменти с фиксирана доходност в основни валути, след което може да бъде добавен дълг в местна валута, когато Фед смени посоката.

Акциите на компаниите от развиващите се пазари би трябвало да се облагодетелстват от възстановяването на печалбите, най-вече в Азия.

През годината може да се следи за дългосрочни инвестиции в Индия и за компании, които се облагодетелстват от ниършоринга, както и за печеливши от енергийния преход (износителки на суровини като Бразилия) и за технологичния напредък (Китай).

Валутното управление ще бъде ключов фактор през 2024 г., предвид очакванията за по-слаб щатски долар, казват още от Amundi.