Dipsacus gmelinii, или Гмелинова лугачка - представител на род Dipsacus (Caprifoliaceae), е установен като нов вид за флората на България.

През 2022 г. - по време на ботаническо проучване на остров Персин, случайно е открито растение, което ботаниците определят като интересна находка, принадлежаща към род Лугачки.

След детайлно проучване се установява, че наблюдаваният вид е Гмелинова лугачка (Dipsacus gmelinii), който до момента не е регистриран у нас, съобщава Дарик Плевен.

Това прави находището в Природен парк „Персина“ - и в частност на остров Персин, уникално и забележително. Биогеографски погледнато, освен че е единственото за страната, то е и най-западната точка от световния ареал на разпространение на вида.

Популацията на остров Персин е сравнително откъсната и на голяма отдалеченост от съседните популации в Румъния, което, от своя страна, я прави застрашена от изчезване и доста уязвима.

Повече ще намерите на darik.bg