В периода януари - ноември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 51.278 млрд. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.1% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64.6%).

През ноември 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.52 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2023 г. намалява с 2.5% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 53.34 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64.7%).

През ноември 2023 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.081 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - ноември 2023 г. е отрицателно и е на стойност 2.061 млрд. лева.

От НСИ публикуваха и данни за търговията на България с трети страни, които показват, че износът през 2023 г. намалява с 2.9% в сравнение с 2022 г. и е на стойност 31.385 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Китай, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Египет, които формират 50.0% от износа за трети страни.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (28.5%) и „Храни и живи животни“ (22.1%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.6%).

През декември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.603 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2023 г. намалява с 19.7% в сравнение с 2022 г. и е на стойност 38.766 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.6%) и „Храни и живи животни“ (9.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (50.4%).

През декември 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 12.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 059.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2023 г. е отрицателно и е в размер на 7.381 млрд. лева.

През декември 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 455.5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС 

През 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 86.562 млрд. лв., което е с 6.8% по-малко в сравнение с 2022 година.

През декември 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 6 501.8 млн. лв. и намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година.

През 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 96.87 млрд. лв. (по цени CIF), или с 10.2% по-малко спрямо 2022 година.

През декември 2023 г. общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7.822 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за 2023 г. и е на стойност 10.308 млрд. лева.

През декември 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1.320 млрд. лева.