Финансовите резултати за 2023 г. на Philip Morris International (PMI) показват, приходите от IQOS надхвърлят тези от водещия цигарен бранд на компанията. 

Потребителите на бездимната алтернатива на PMI в световен мащаб са 28.6 млн., като 73% от тях (близо 20.8 млн. пълнолетни лица) вече са преминали изцяло на нея и са спрели да пушат.

Технологията от следващо ниво – IQOS ILUMA, се предлага на всички основни пазари, включително и в България, като към 31 декември 2023 г. потребителите на продукта са 17 млн., което включва съществуващи потребители на IQOS и привлечени нови пълнолетни пушачи.

„Отбелязваме силен край на 2023 г. – достигнахме важни постижения по пътя ни към изпълнение на мисията да се превърнем в бездимна компания“, заяви главният изпълнителен директор на PMI Яцек Олчак.

„Основен двигател на тези резултати е продължаващият растеж на водещата бездимна алтернатива в портфолиото ни, която се превръща в лидер в сегмента на никотиновите премиум продукти по-малко от 10 години след старта си,“ допълва той.

От Philip Morris International отбелязват още, че в 25 държави, в които се предлагат бездимните алтернативи на компанията, тези продукти формират над 50% от общите приходи, а целта е до 2030 г. техния брой да е 60.

В Европа бездимните алтернативи формират 45% от приходите, докато в Япония този сегмент също заема 40% от общия пазар на тютюневи и никотинови продукти. Към 31 декември 2023 г. бездимните алнтернаниви на PMI се предлагат на 84 пазара.

Philip Morris International запазва ангажимента си за работа с всички заинтересовани страни за намаляване на вредата от тютюна, като предлага по-малко вредни алтернативи на пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Компанията се застъпва за регулации, базирани на научни данни, и отбелязва напредък по отношение на прилагането на политики за намаляване на вредата от тютюна в цял свят. Резултатите в областта на устойчивото развитие продължават да получават признание.