Застрахователната онлайн платформа Болерон (Boleron) ще е първата компания, осъществяваща първично публично предлагане у нас през 2024 г. То ще се случи на пазара на малки и средни предприятия beam за 15 февруари (четвъртък).

Болерон планира да набере до 4 млн. евро, които ще използва за развитие на бизнеса си.   

Как да участваме в предлагането?

Първото и задължително условие за участие в IPO-то е откриването на сметка в лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник, която трябва да захраните със средства преди предлагането.

Заявките за покупката на акции могат да се направят както на място в офиса на посредника, така и онлайн чрез платформите им за търговия на Българска фондова борса. Поръчките могат да се подават и в деня на аукциона.

Видове поръчки 

В аукциона всеки инвеститор може да подаде два вида поръчки – лимитирани и пазарни. При първия вид инвеститорът следва да посочи точния брой акции, които желае да запише, както и максималната цена, която е готов да предложи (ценовият диапазон е от 3.32 до 9.95 лв.). 

При пазарната поръчка се посочва броят акции, които искаме да купим, но без конкретна цена. Голяма част от инвеститорите участват именно с такъв тип поръчки, тъй като това им гарантира покупката на акции при определената средна цена на предлагането. 

Какво следва? 

След IPO-то на Болерон инвеститорите на Българска фондова борса ще очакват и евентуалното одобрение на проспекта за публично предлагане на Смарт Органик.

Компанията планира листване на основния пазар на Българска фондова борса, както и увеличение на капитала с цел набирането на близо 20 млн. лв.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.