Смарт Органик свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе след малко повече от месец – на 19 март, съобщават от компанията чрез X3News.

На него акционерите ще гласуват две основни решения. Първото от тях предвижда компанията да придобие статут на публично дружество, при условие че Комисията за финансов надзор одобри Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадените от Смарт Органик 10.31 млн. акции.

Ако това се случи, компанията планира и увеличение на капитала чрез предлагането на 1.031 млн. акции с емисионна цена от 19 лева. Ако увеличението бъде записано на 100%, Смарт Органик ще набере 19.589 млн. лв. свеж ресурс.

Подписката ще се счита за успешна, при положение че се запишат поне 500 000 нови акции.

От компанията наскоро съобщиха, че очакват органичен растеж от поне 20-25% през 2024 г. 

В момента книжата на Смарт Органик се търгуват на пазара за малки и средни компании beam. Последната сделка е на ниво от 21.40 лв. за брой, при което пазарната оценка на дружеството е 214.4 млн. лв.