Увеличението на вредните емисии от печките на дърва до голяма степен е неутрализирало спада в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ) от пътищата и от енергийните ресурси във Великобритания, сочат правителствени данни.

Емисиите на фини прахови частици PM2.5 и PM10 от отоплението на домове с твърдо гориво са нараснали с 19% в периода 2012 – 2022 г., противодействайки на усилията да се пътува и да се произвежда енергия по не толкова замърсяващи начини.

“Данните са отражение на по-голямата популярност на уредите за отопление на твърди горива, като печките на дърва”, казват правителствени статистици.

Въпреки заплахата за околната среда, която представляват печките на дърва, тяхната популярност нараства значително, отчасти заради техния външен вид, който създава „уют“ и става все по-модерен.

По данни на Stoves Industry Alliance (SIA), продажбите на подобни отоплителни уреди нарастват с 67% на годишна база през последните три месеца на 2022 г. От SIA казват, че около 1.5 домакинства във Великобритания разполагат с подобни печки.

PM2.5 частиците са с диаметър под 2.5 микрометра и са достатъчно малки, за да попаднат в белите дробове. Все повече проучвания сочат, че те са отговорни за редица здравословни проблеми.

Сред тях са заболявания на сърцето и белите дробове, както и диабет, рак, влошаване на мозъчната функция и преждевременния раждания.

Смята се, че те водят до преждевременна смърт на над 400 000 души в Европа всяка година.

Проучване от миналата година на главния здравен експерт на Англия професор Крис Уити установява, че дори печките на дърва с “екологичен дизайн” генерират 450 пъти повече замърсяване с токсичен въздух, в сравнение с централното отопление на природен газ, докато по-старите печки, чиято продажба вече е забранена, генерират 3 700 пъти повече замърсяване.

“Пушекът от домове изглежда като проблем от роман на Чарлз Дикенс, но нарастващата популярност на отоплението с твърди горива забавя процеса по изчистването на нашия въздух и подкопава сериозните инвестиции в намаляването на замърсяването от страна на трафика по пътищата и индустрията“, казва доктор Гари Фулър, учен по въпросите на замърсяването в Imperial College London.

“Съветите на правителството са насочени към горенето на правилните горива, а производителите насърчават продажбите на по-малко замърсяващи печки, за да бъде решен този проблем, но ние трябва да сме ясни в нашите послания – използването на всякакво твърдо гориво е най-замърсяващият начин да отоплявате дома си", допълва той..

“Най-новите данни от Министерството на околната среда, храните и селските райони свидетелстват за успехи в някои сфери, но също така показват, че някои източници на замърсяване на въздуха се пренебрегват. Сред тях е горенето на твърди горива у дома, както и замърсяването на въздуха от селскостопанската дейност.

Амонякът от изкуствени торове и оборски тор замърсява и въздуха, и реките ни. Има голяма възможност да се работи с фермерите за подобряване на нашата околна среда и нашето здраве, но те рядко присъстват на масата, когато говорим за решения на замърсяването на въздуха”, казва още Фулър.

Емисиите от домакинствата са голям източник на PM2.5. Данните на британското правителство сочат, че битовото изгаряне на дървесина допринася с 22% от емисиите на малките частици.

Друг нарастващ източник на емисиите на тези частици е промишленото изгаряне на биомаса. Взето наскоро решение от страна на британското правителство да предостави на електроцентралата Drax допълнителни субсидии за изгарянето на дървета за генериране на електроенергия разгневи хората.