Изплащането на втората половина от отпуснатите еднократни помощи за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас ще стартира на 15.03.2024 г., съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Сумата от 150 лева ще бъде изплатена по касов или безкасов път, в зависимост от изразеното в заявлението желание на родителя. Не е необходимо повторно подаване на документи.

Агенцията за социално подпомагане напомня на родителите на тези деца, чe ако ученикът не е продължил обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, втората половина от помощта не се изплаща.

Изплатената вече първа половина от 150 лева пък подлежи на връщане.

Същото важи и при положение че ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.