Бъдещето на икономиката е квантово, казва икономистът и математик Дейвид Орел, цитиран от Coin Telegraph. 

Квантовата икономика се базира на идеята, че моделите, използвани за изготвяне на прогнози в квантовата физика, могат да бъдат приложени за симулиране на икономиката.

Според Орел, класическата икономика, която се основава на същия вид двоична математика, която е в основата на класическите компютри, не предлага достатъчно дълбочина, за да моделира реалната икономика.

Класическите компютри използват т. нар. "битове" за извършване на изчисления.  Това са нещо като "превключватели", които могат да заемат една от две възможни позиции - 1 или 0, чрез които управляват различни програми и алгоритми. 

В квантовите изчисления обаче битовете са заменени от кюбити. За разлика от битовете, кюбитите могат да приемат много състояния наведнъж. Квантовата механика е разработена чрез наблюдение на квантови явления, които изглежда функционират извън границите на класическата физика, дефинирана от Исак Нютон в края на 17-и век.

Според Дейвид Орел, кюбитът може да бъде оприличен на спектър от цветове, предлагащ различни нюанси и сложност. Не е просто нула или единица. Кубитите взаимодействат помежду си, внасяйки определена доза несигурност при измерванията. 

Според математика, квантовата концепция може да промени основните математически модели, използвани за изготвяне на икономически анализи и прогнози.

Орел, който е написал множество книги на икономическа тематика, включително „Квантовата икономика: Новата наука за парите“, твърди, че квантовите математически модели са необходими, за да се отключи пълният потенциал на икономическия анализ.

Сред предизвикателствата, които пречат на квантовата икономика да се превърне в масово явление, според Орел, е слабото познание за нея. За да се бори с този проблем, той издава собствено научно списание, наречено „Квантова икономика и финанси“, което подкрепя различни научни изследвания в тази област.

Орел е известен и с други свои прогнози. През 2018 г. той предрича, че криптовалутите ще се превърнат в "мейнстрийм". По думите му, крипто токените са парите на бъдещето, но "бъдещето може да дойде след много дълго време“.