Условна присъда получи банкерка от Варна, присвоила 440 000 лева. 38-годишната Милена В. имала 7-годишен стаж в банката. Длъжността и́ била „Специалист обслужване на клиенти" в един от клоновете и́ във Варна.

Работила на касово гише и боравела с парични суми в лева и валута. Предвид длъжността си, приготвяла и изпращала така наречените „ценни пратки“, съдържащи парични суми до Централното управление на банката в София.

Периодично в банковия филиал се извършвали ревизии на касите от комисия. Проверките обаче не следвали стриктно разписаните правила, а процедурата се провеждала формално.

Знаейки това, Милена решила да присвои сума в евро заради по-високия номинал на купюрите им, в сравнение с тези в лева. 

Повече на darik.bg