На 24 февруари 1992 г. е създаден най-големият от трите национални парка у нас - Национален парк Рила. Той обхваща територия с площ над 81 000 хектара в централните и най-високи части на планина Рила. 

Създаден е с цел да се запазят екосистемите на планината, нейното биоразнообразие и местообитанията на редки и застрашени видове. 

Мерките за защитата на Рила заповат още през 1935 г. с обявяването на резерват Църногорски манастир. Постепенно идеята за по-широкообхватна защита на природните ценности на планината набира сила и през 1977 г. Рила е включена в програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера" като биосферен резерват. 

Няколко години по-късно - през 1983 г., се появяват и първите предложения за обявяване на Рила за национален парк. След задълбочени научни изследвания, обществени дискусии и приемане на закон от Народното събрание, на 24 февруари 1992 г. Рила е официално обявена за национален парк.

Природата на Национален парк Рила 

Централният рилски резерват е най-големият резерват на Балканския полуостров. Той попада в границите на Национален парк Рила. 

Част от него са най-високите рилски върхове - Мусала, Дено, Голям Скакавец, Малък Скакавец и други, както и долините на реките Марица, Леви Искър и Бели Искър. Мусала е най-високият връх у нас и на Балканите със своите 2925 метра надморска височина. 

Резерватът обхваща и голям брой езера и езерни групи, като Маричините, Мусаленските и Скакавишките езера.  В рамките на Национален парк Рила попадат и Седемте рилски езера, които са един от най-посещаваните туристически дестинации в България. 

Най-големи територии от парка обхващат иглолистните гори, образувани основно от бяла мура и обикновен смърч. В по-високите зони в субалпийския пояс са разположени обширни формации от клек, които на места са на възраст над 70 години.  

Фауната на Рила също е изключително богата и обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Територията на парка се обитава от диви кози, глухари, лещарки, кукумявки, златки, както и от единствената високопланинска популация на лалугери у нас. 

От едрите хищници се срещат кафявата мечка и вълкът. Паркът е една от териториите в Европа с най-жизнени популации на хищните птици. Той представлява и основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна.

Туризмът в Рила

Рила е истински рай за любителите на туризма. През националния парк минават две европейски туристически пътеки – Е4 и Е8. Освен тях, на територията на планината има голям брой маркирани туристически маршрути, работят и 17 хижи и 4 заслона.

В подножието на Мусала се намира курортът Боровец, който разполага с добре развита система от лифтове, влекове и ски писти. През лятото той е добре позната дестинация и за любителите на планинското колоездене. 

В близост до територията на националния парк се намира Рилският манастир, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Той е не само духовен център, но и паметник на българската история и култура.  

На територията на парка има общо 326 паметници на културното и историческото наследство, като два от тях са със световно значение -  пещите за топене на желязо в местността Кулацето в близост до с. Бистрица, община Дупница, както и късноантичната крепост в местността Тополяне, на 1.5 км югоизточно от с. Бачево, община Разлог. 

Непосредствено след включването на България в Първата световна война в Рила е започнат един доста спорен проект - построяването на т. нар. Кайзерови пътища.

Те са два, като първият започва от Боровец, минава през хижите Чакър войвода и Заврачица, седловината Заврачица, седловината Джанка и стига до Белица.

Вторият започва от Говедарци, минава през Мечитите, Кобилино бранище и е трябвало да стигне до Рилския манастир, но така и не е завършен.

Строежът на тези тесни планински пътища се е извършвал от сръбски военнопленници по нареждане на българския цар Фердинанд, а изграждането им е било свързано с очакваното посещение на германския кайзер Вилхелм II.

То наистина се е състояло и кайзерът преминал по пътя от Боровец до Белица, наслаждавайки се на прелестите на Рила. Останките от двата пътя могат да се видят и днес. 
 
Най-посещаваните забележителности в района на Национален парк Рила, както и около него, включват още Костенския водопад, връх Мальовица, язовир Белмекен, Черното езеро, Стобските пирамиди, Урдините езера и други.