Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2024 г. са 537.5 хил., или с 6.6% повече от януари 2023 г. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: други - с 11.6%, почивка и екскурзия - с 5.6%, докато тези със служебна цел намаляват с 1.9%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 139.4 хил., Гърция - 97.0 хил., Сърбия - 51.1 хил., Румъния - 35.9 хил., Република Северна Македония - 29.2 хил., Германия - 26.8 хил., Австрия - 26.6 хил., Италия - 17.5 хил., Обединено кралство - 16.9 хил., Испания - 16.7 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 22.6%.

Чуждите туристи у нас

През януари 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 741.3 хил., или с 4.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 32.6% (241.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 46.3% от общия брой чужди граждани и достига 343.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 36.6%, и Гърция - 30.9%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“* са 333.1 хил., или 44.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 162.9 хил., или 48.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 162.9 хил., Румъния - 125.6 хил., Гърция - 105.9 хил., Република Северна Македония - 51.3 хил., Сърбия - 46.7 хил., Украйна - 44.5 хил., Германия - 26.5 хил., Обединено Кралство - 21.0 хил., Италия - 15.2 хил., Полша - 12.9 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 13.1%.

* Включва страните в Европа извън Европейския съюз.